mandag 13. mai 2019

Tur og teater: Vinje på dagsturhytta


Blåmann, Blåmann, bukken min,
tenk på vesle guten din!
Bjørnen med sin lodne fell
kan deg taka seint i kveld.

Gamle Lykle, moder di,
seint kom heim med bjølla si.
Så ikring seg ho mund' sjå
liksom der var fare på. 

Har du prøvd kombinasjonen tur og teater? 
Turteater
Teatertur
Dagsturhytteteater
Eller heilt konkret: Vinje på dagsturhytta

Det prøvde vi forrige måndag, og fekk både ein fin tur og ei fin teateroppleving. 
Sjølv om det var litt kjøligt.....

I regi av Sogn og Fjordane Teater, Førde bibliotek og Rom for ord, vart det arrangert teater på dagsturhytta i Førde
Kjekt at hytta kan ha ulike bruksmåtar, og vi erfarte allereie under opninga av hytta at den eignar seg godt som konsertstad, og no også som arena for teater. 
Forestillinga var ein forkorta versjon av Sogn og Fjordane teater/Rom for ord sin produksjon 
"Vinje, vår mann". Frilansfotografen Alf Vidar Snæland filma forestillinga. 
Klikk å biletet under for å sjå eit lite utdrag: 


Det såg ut som der var naud,
kanskje no du ligger daud.
Tidt du dansa kringom meg,
mangt eg rødde då med deg.

Når eg låg som blind og dauv,
grov du på meg med di klauv;
ja, du ville vekkja meg
opp til leiken din med deg.

Dagturhytteprosjektet i Sogn og Fjordane har blitt ei suksesshistorie, 
og denne framsyninga viser kva potensiale det er i bruk av desse hyttene.  
Kom mai, du skjønne milde, 
gjør skogen atter grønn!

Grøn skog har vi fått, men framleis kan vi sjå langt etter dei milde temperaturane i mai. 
På dagsturhytta måtte vi sitje med dunjakker og hanskar for å halde varmen:Sjølv om minstemann i familien drog ned snittalderen på publikum monaleg, 
så hadde vi alle ei fin oppleving og ein litt annleis tur. 

Kvardagsturen tar vi ofte, men kombinasjonen tur og teater skjer ikkje så ofte. 
Satsar på fleire slike dagsturhytteopplevingar! Du var sprek og glad og god,
all mi ros du vel forstod.
Tidt du veit eg sa til deg:
«Han veit meir enn mata seg.»

Blåmann, Blåmann, svar meg no,
mekra med ditt kjende ljod!
Ikkje enno, Blåmann min,
må du døy frå guten din.

Aasmund Olavsson Vinjetorsdag 2. mai 2019

Titur Indre Sunnfjord - Sunnfjord kommune 2019

Soloppgang ved Kvannebakknova - ein av mine aller flottaste turopplevingar!!!!
Titur Indre Sunnfjord er i gong! 1. mai var første dagen du kunne registrere deg og  registreringsperioden varer fram til 1. oktober. Dessverre var det ikkje det heilt store turvèret i går - tåka låg langt ned i fjella, men såg på Instagram at det likevel var fleire som var i gong. Bruk hashtagg #istitur19 så får vi sjå bilete frå turen din.

Fine premiar til dei som deltek - så her er det berre å hive seg med. Men den viktigaste premien ved å delta er at du får betre helse og flotte naturopplevingar - gjerne saman med andre menneske du set pris på!

I år er Titur eit samarbeidsprosjekt med nye Sunnfjord kommune. Frå 01.01.2020 vert kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal samla til èin kommune, og Tituren er eit tiltak for å gjere innbyggjarane betre kjent i den nye kommunen.

Her er mange spanande turar på programmet med ulik vanskegrad. Nytt av året, er at du kan velje mellom 15 turar, men treng berre å gå 10 av dei for å få premie.

Eg har gått alle turmåla tidlegare, og kan derfor gje nokre tips og anbefalingar til dykk 😊
Fleire av turmåla har eg også blogginnlegg frå, så der kan de gå inn og lese meir om turmåla.
(eg har lagt inn link i overskrifta på turmåla der eg har blogginnlegg).

I alle fall - her er veldig mange fine turar på lista i år, så de vil få mange fine turopplevingar! 

Førde

På veg mot varden på Viefjellet

Dagsturhytta Gytta (link) og Viefjellet (link) :
Viefjellet er ein av tradisjonsturane i Førde, og godt kjent for dei aller fleste. Eg har stort sett gått turen frå Soleide, men no når dagsturhytta er på plass, tippar eg at ferdselen opp til Viefjellet via Dagsturhytta blir den mest gåtte ruta. Då kan ein jo også kombinere to titurmål på same turen!


Eikåsnipa (link): 
Eikåsnipa er også ein av gjengangarturane for Førdefolk/folk i Sunnfjord, og har vore med på Titurlista fleire gonger. Ein fin tur som passar godt som ettermiddags-/kveldstur, gjerne i solnedgangen. Populært turmål som du kan gå mange gonger utan å bli lei.Botnafjellet (927 moh):
Botnafjellet i Angedalen gjekk eg for første (og til no einaste) gong i august-18. Via Instagram fekk eg nyss om at det var merka ei rute opp frå parkeringa ved Aksla. Nye turmål lokkar alltid, så det gjekk ikkje mange dagane før eg tok dette som ein ettermiddagstur. Det var ingen skilt eller tydeleg spor til merking når eg sto på parkeringsplassen, men eg gjekk oppover skogen i det som såg ut som ein sti, og når eg kom inn på ei myr, fann eg ei merking i enden av myra. Og då kunne seg stort sett greitt følgje merkinga oppover. Stien var også stort sett tydeleg, men forsvann litt einskilde stader. Så det gjekk greitt å finne fram for ein som var heilt ukjent. Overraskande fin utsikt på toppen!

Jølster: 
Dagsturhytta "Fjellro"

Dagsturhytta Fjellro (link) og Håheimsfjellet (1079 moh - link):
Dersom du har planar om å gå på Håheimsfjellet, så passerer du dagsturhytta Fjellro på vegen. Dermed kan du også her få registrert 2 turar i same slengen. Turen til Håheimsfjellet er ein lengre tur, og bør planleggast som dagstur. Dei reknar om lag 3 timar til toppen, men utsikta er vel verdt strevet. Du ser mellom anna innover Stardalen og Breimsvatnet, men i motsetning til ein del andre fjell på Jølster, så misser du utsikta over Jølstravatnet når du er på toppen. Men du har god tid til å nyte den på veg oppover mot Fjellro, Fyglastøylen og Skredestøylen. Vi gjekk på Håheimsfjellet seinast i påska - til fots på snøen. Trass i snøen, såg vi likevel ein god del av merkinga, så her skal vere greitt å finne fram.

Kvannebakkbu
Kvannebakknova (link): 
Kvannebakknova er kanskje den mest krevjande turen av turmåla i år, men også den definitivt mest spektakulære. Turen startar frå Befring i Stardalen der du kan køyre nesten heilt opp til Befringstøylen. Det kjem forhåpentlegvis meir informasjon om sti og merking på denne turen, men dette er ein tur som bør gåast i godt vèr og ein bør vere merksam på at tåka kan kome fort - sjølv på dagar som i utgangspunktet er fine!

Ein av mine aller beste turopplevingar har eg frå tur til Kvannebakknova og Kvannebakkbu. Ta ein kikk på blogginnlegget, så får de lese meir. Eg og Steffen gjekk opp ein ettermiddag og kom i full tåke. Eg tullar ikkje når eg seier at det berre var nokre få meter sikt! Heldigvis hadde Steffen vore der berre nokre få veker før, og hadde sporlogg på GPS. Vi gjekk etter denne oppover - elles hadde vi aldri funne fram. Vi kom rett på hytta - men eg såg lite av det som var rundt meg. Eg hadde inga aning om korleis det såg ut. Vi la oss om kvelden, og eg våkna spent neste morgon: Har tåka letta? Kikka ut det vesle vindauget og såg berre kvitt rundt meg....... kva for noko? Har det snøa? I august???? Så gjekk det eit par sekundar før eg kopla: Det er jo isbreen!!!! Eg hadde ikkje sett den i det heile tatt kvelden før, og der låg den og nærast omkransa hytta! Vi heiv på oss kleda og fekk med oss den mest fantastiske soloppgangen nokon gong!

Halvgjerda: 
Turen til Halvgjerda står omtalt på ut.no med start frå gardane på Slåtten i Jølster, og er rekna til 1,5 -2 timar opp. Eg har gått den turen èin gong. Det er visstnok veldig fint å gå turen frå Holsasida også - den turen finn du også omtalt på ut.no. Den er rekna til 1,5 time èin veg.

Naustdal: 
Steinkorshytta

Dagsturhytta Steinkorshytta (link) : 
Turen til Steinkorsen har vore ein av våre lokale favoritturar i mange år. Vi har sett ei enorm utvikling i tal turgåarar der - frå å gå der stort sett utan å møte folk for 10 år sidan, er det no nærast folkevandring til dagsturhytta og toppen på dei mest populære dagane. Turen er godt eigna både til fots, på truger og på ski, så den er populær heile året. Det er mange gode grunnar til det: For det første så er det ein relativt lettgått tur - det startar litt bratt dei første 20-30 minutta opp til Kringlastølen, men deretter er det slakkare stigning heile vegen oppover. For det andre har du ei nydeleg utsikt over Førdefjorden heile vegen. Har du først tatt turen til dagsturhytta, tilrår eg at du definitivt også tar svippen oppom topp-punktet som berre ligg eit par hundre meter lengre framme, og får med deg utsikta til fjelltoppane lenger nord.

Blåfjellet 791 moh

Blåfjellet (791 moh)
Eit namn - mange fjell: Blåfjellet er ein gjengangar som namn på mange fjelltoppar. Blåfjellet i årets titur er det som ligg i nærleiken av Helle i Naustdal - og i daglegtale kallar vi det for Helleblåfjellet for då veit vi kva Blåfjell vi snakkar om ;) Men det er ikkje noko offisielt namn (berre så det er sagt!).

Eg har gått ulike ruter til dette fjellet, men har dessverre få blogginnlegg frå det. Det næraste innlegget som omtalar fjellet er då vi gjekk på Fjellferd langs Førdefjorden (link). Eg har elles gått turen frå Andal ved Førdefjorden via Andalsstølen og Skitnestølen, frå Kringla i Naustdal via Steinkorsen og frå Jonstadstølen. Turen til Blåfjellet er godt merka gjennom prosjektet Over stokk og stein (link), og turskildring frå Øvrebø ved Førdefjorden via Frammarsvikstølen finn du her. Turen er om lag 11 km og dei reknar 4 timar t/r. I linken finn du også ruta frå Kringla via Steinkorsen. Den er 14 km t/r, men frå Steinkorsen og utover går du i lettgått terreng med liten stigning, så du kan gå ganske raskt. Det er den ruta eg har gått flest gonger, og det er flott utsikt over Førdefjorden heile vegen.

Ramsdalsnipa
Kjært born har mange namn, og dette fjellet går både under namnet Ramsdalsnipa og Solheimsnipa. Ser også at det er omtala som Varden på ut.no. Turskildring finn du på ut.no. Du må rekne 1 - 1,5 time opp alt etter kva rute du vel, men startpunktet er uansett på parkeringsplassen på Ramsdalsheia. Turen er også ein fin skitur på vinteren. Toppen ligg på kommunegrensa mellom Naustdal og Flora, og er eit kjært turmål for Florøfolk.

Russenes friluftsområde

Russeneset (link)
Russenes friluftsområde er nok ei litt ukjend perle for mange. I fjor var det to gutar som hadde som sommarjobb å oppgradere området, og det er veldig kjekt at turmålet er kome på Titur-lista. Det vil nok auke bruken av området monaleg.

Dette er ingen fjelltur - tvert i mot - men sjølve området og idyllen med gode mogelegheiter for både telting, bålbrenning og fiske, gjer at dette området fortenar meir bruk enn det har hatt dei siste åra. Her kan du gå på tilrettelagte og merka stiar langs fjorden, lese på tematavler om kulturhistorie, vegetasjon og dyreliv og berre nyte det du finn i naturen rundt deg.

Ta dette som ein kveldstur med solnedgang - ta gjerne med teltet for overnatting. Perfekt for dei aller minste borna! Vi brukte dette området mykje då ungane var små.

Gaular: 

Dagsturhytta Skaraly ligg fint til bak Storehesten
Dagsturhytta Skaraly (link) og Storehesten (link): 
Dagsturhytta Skaraly ligg på vegen mot Storehesten, så her kan du også slå to fluer i ein smekk. Og synast du turen til Storehesten blir for krevjande, så er ein tur berre til Skaraly ei fullgod turoppleving. Storehesten - det mest majestetiske fjellet i Sunnfjord - har fått altfor lite besøk av meg, så eg håpar på ein tur opp dit i sommar også. "Å få auga opp for Storhesten" reflekterte eg rundt i innlegget eg har linka til over - dei fjella som vi ser nærast dagleg, og som blir så vanlege for oss at vi nesten gløymer at dei er der eller kor majestetiske dei er!

Utsikt frå Laukelandshesten - denne turen bør du definitivt ha med på Titurlista di! 

Laukelandshesten (658 moh) - oppgang frå baksida (link) og oppgang frå framsida (link)
Laukelandshesten - som vi titulerer som "Storehesten i miniatyr" - er definitivt ein favoritt-tur! Fjellet er ein rask tur stor utsikt!

Laukelandshesten er eit relativt nyoppdaga turmål for mange, og omtalen i boka "Opptur Indre Sunnfjord" har nok ført til at det har fått mange fleire besøk siste året, og definitivt kjem til å få mange fleire før denne fottursesongen er over! Og har du ikkje gått denne turen, bør du definitivt velje den som eitt av turmåla dine i år!

Vi har gått to vegar for å nå toppen - ein på baksida der du startar på den gamle stien til Massbu før du tar til venstre oppover skogen. Det er ikkje nødvendigvis så lett å finne tydeleg sti når du har av frå den T-merka stien, men det er greitt terreng å ta seg oppover i, og det gir seg litt sjølv kvar du skal gå. Den mest spektakulære ruta går likevel på framsida av Laukelandshesten. Det kan nærast sjå umogeleg ut å kome seg opp den vegen, men det er ei fin fjellhylle som ein kan gå langs. Turen er merka i starten, men så forsvinn merkinga og stien er ikkje alltid like tydeleg, så her tilrår vi å bruke tid på vere sikker på at ein går rett.


10 av 15 turar - her bør det ikkje vere vanskeleg å finne flotte turopplevingar. Prioriter gjerne dei turmåla du ikkje har vore på før! 


GOD TITUR (eller 15 om du vil 😁) !

fredag 5. april 2019

Spektakulære Flatbrehytta (994 moh)

Flatbrehytta i Fjærland - 1000 moh! 

Kombinasjonen med bratte fjell og utsikt til fjorden, er noko av det som lokkar mange fjellvandrarar. Når du i tillegg kan kombinere det med at du kjem til ei hytte og får isbreen tett på, så blir det ei spektakulær oppleving!

Turen til Flatbrehytta (994 moh) i Fjærland kan by på nettopp dette! 

Tett på breen


71 grader nord kjendis er i full gong - og nett no befinn dei seg sjølvsagt i vakre Sogn og Fjordane. Sist søndag kunne vi sjå dei padle langs Jølstravatnet, men neste gong skal dei til Fjærland og Flatbrehytta.

Eg har vore på Flatbrehytta 3 gonger - siste gongen var i august - 18. Blogginnlegg frå Flatbrehytta har eg lenge hatt på lista mi. Så var det denne tida som skulle strekke til alt.... men eg fekk eit lite puff til å ferdigstille innlegget når eg såg at 71 grader nord skulle sende derifrå. Om du ikkje har vore der før, så får du kanskje lyst til det no? Her er i alle fall litt av våre opplevingar frå turen i august-18:

Vi har i fleire år prøvd å få til ein skikkeleg fjelltur rundt bursdagen min i slutten av august. Tradisjonen starta med hyllevandring i Ålfoten på 38-årsdagen min, og så kan du jo rekne deg fram til kor gamal eg er blitt no...... 😜 Som regel har vi prøvd å få til ein fjelltur som vi ikkje har gått før, men på bursdagsturen til Flatbrehytta tok vi med oss ungane på turen. Så det blei ein gjensynstur for oss vaksne og førstebestigning for dei små!  Men Flatbrehytta er ei like flott oppleving kvar gong så den er verdt mange gjenbesøk. Vi fekk dessutan også med oss ei anna uventa oppleving undervegs som gjorde det heile litt meir spanande enn vi hadde tenkt......
Meir om det litt seinare i innlegget!Slik finn du fram til Flatbrehytta: 

Stad: Supphelledalen i Fjærland, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane

Startpunkt: 
Frå RV 5 i Fjærland tar du av ved skilt til Supphellebreen. Køyr over brua og ta til høgre mot Øygard. Etter ca. 2,5 km kjem du til parkeringsplassen. Her er det informasjonsskilt og informasjon om parkeringsavgift.

Stien til Flatbrehytta startar rett over på andre sida av vegen frå parkeringa. Stien er delvis tilrettelagt med trapper, så det er ein grei sti å gå.

Lengd: 7 km t/r

Tidsbruk: 2-3 timar opp (ca. 900 høgdemeter stigning)
Du finn også gode turskildringar på ut.no og i eit blogginnlegg på turjenter.no

Flatbrehytta er i privat eige, men overnatting kan avtalast. Hytta har 15 senger i ein liten sovesal fordelt over 3 etasjar. 

Vi erfarte at det - ikkje heilt unaturleg i turistbygda Fjærland - var mange utanlandske turistar som tok turen - også på ein litt vèrusikker dag som den dagen vi var der! Eg trur nok ikkje alle desse er klar over kva tur dei gir seg ut på - for det er store kontrastar frå du startar turen ved parkeringa til du er oppe ved hytta og får isbreen tett på. Vèret endrar seg fort og temperaturskilnaden er merkbar.  Nokre av utlendingane kom seg sakte, men sikkert opp til toppen - men andre snudde undervegs. Vi såg dei i alle fall aldri igjen etter å ha passert dei på veg oppover.

Eg tilrår at du har ein fjelltur eller to eller fleire i beina før du tar turen. Det kan verke ganske lett i starten med god tilrettelegging av stien, men etterkvart merkar du at du stig relativt mange høgdemeter på kort tid.

På veg oppover på tydeleg og god sti

Turen vår til Flatbrehytta: 
Vi hadde - som vanleg - sett både ein og to og tre gonger på vèrmeldingane, sjekka status i indre, ytre og ytre Sunnfjord/Sogn for å finne kvar det var best vèr. Og i Fjærland skulle det vere litt sol, så vi gambla på at det slo til. Med lett regn då vi starta turen, så var vi litt skeptisk, men oppe i lia titta sola fram, og vi kasta av oss lag på lag med klede. Men gleda varte ikkje lenge, så då vi nærma oss hytta, var det skya over og vi måtte kle på oss att. Litt skodde over fjella her og der, men heldigvis hadde vi utsikta mot fjorden!

Straks framme ved hytta - sjekk utsikta! 


Vi feirar at vi er komen til topps! 

Utsikt frå hyttedøra

Det er to hytter - den gamlaste ser du akkurta i kanten av til høgre i biletet. 

Og så rasa det:
På vegen oppover fortalte vi ungane om det store raset ved Flatbrehytta 8. mai 2004. Då
gjekk det eit stort ras frå moreneryggen bak Flatbrehytta og nedover Supphelledalen. Ingen menneskeliv gjekk utruleg nok tapt, men det vart store øydleggingar. Det er framleis mange spor å sjå etter raset. I ein reportasje i NRK Sogn og Fjordane 10 år etter sto det:

"Raset fossa tre kilometer nedover Supphelledalen, og gjørma låg om lag ein halv meter tjukk over store område.

– Det var heilt vanvettige krefter. Ein seier 50.000 kubikkmeter med vatn, men det var nok endå meir vatn. 50.000 kubikkmeter er viss du berre reknar med den synlege innsjøen framfor breen. Det vart truleg mykje vatn innunder breen også, så eg trur nok det var nærare 100.000 kubikkmeter vatn, seier Bondevik.

Alle desse massane susa frå 1000 meters høgd og heilt ned til botn av dalen, som ligg heilt nede ved fjorden, om lag 50 m.o.h."På veg for å sjå nærare på isbreen

Her sto vi då det rasa....

Etter å ha ete niste og inspisert dei to hyttene, måtte vi sjå nærare på isbreen. Vi står og beundrar den og tar bilete, då det skjer....... Vi høyrer ein buldrande lyd, og ser at det rasar frå moreneryggen igjen. Først berre litt, før det stoppar - men så startar det igjen, og det verkar som det kjem meir og meir..... Den første tanken som slo oss var: "Er det eit nytt ras på gong?" Etter alt vi hadde fortalt om raset til ungane, så vart det ikkje fritt for at dei byrja å bli litt redde. Vi slo oss fort til ro med at vi truleg sto relativt trygt - men byrja jo å lure på om det ikkje skulle stanse. Det rasa sikkert i eit par minutt, men så stilna det - heldigvis.

Og samstundes som det er ubehageleg, så er det også litt fascinerande å sjå på slike naturkrefter - så lenge det går bra!!! Men det var ikkje fritt for at vi kikka oss nokre ekstra gonger attende då vi gjekk ned att frå hytta.....Det er nok sikkert ikkje uvanleg at det kjem sånne småras i ny og ne, så la ikkje dette hindre deg i å ta turen. Eg kan love deg ein spektakulær tur som definitivt er verdt slitet oppover!


Nokon hadde visst tatt med seg rikeleg med vin og hadde litt til overs! 

Utsikta må berre nytast! 

tirsdag 2. april 2019

Rundttur Bergen sentrum - Stolzekleiva - Fløien


Helgetur til Bergen kan by på så mykje - men når sola skin frå blå himmel og det er søndag - ja, då må vi ut på tur! Det tenkte visst halve Bergen også - for det var eit yrande folkeliv i stiane og vegane. Omgrepet "søndagstur" er tydelegvis framleis like gjeldande!


Stoltzekleiven har lenge stått ugjort på "to do" - lista vår over turar vi vil gå, så den var peika ut som dagens turmål. På ut.no fann vi ei fin runde der vi kunne gå rett frå hotellet vi budde på - Rundtur om Stoltzekleiven og Sandviksfjellet - og som då sjølvsagt gjekk via Stoltzekleiven.

Klar for trappetur!
Vi har gått nokre trappeturar og for ungane (og oss sjølve.....) er det  litt interessant å vite kor mange trappetrinn det EIGENTLEG er. Og kva kan vi rekne som trappetrinn? For her var mange variantar av det ein kunne definere som trinn oppover: "Er dette trapp, mamma?" "Kva med dette då?" "Kva skal vi telje med?" "Kor mange trappetrinn er det?"

Vi kom ut av tellinga, men visste at det i alle fall var færre trinn enn trappene i Høyanger og Tusentrinnstrappa i Selje. Men nøyaktig kor mange trinn det var, sleit vi litt med å finne ut av. Googlesøk har stadfesta at det tydelegvis ikkje er heilt enkelt å einast om dette - det varierte frå 700 - 900 alt etter kva nettside eg fann. Men det truleg mest nøyaktige svaret fann eg sjølvsag på heimesida til Stotzekleiven Opp - www.stoltzen.no. Der sto det i ein artikkel

"Mellom start og mål er det ca. 800 trinn (med tretrappetrinnene), en høydeforskjell på 315,5 meter og nydelig utsikt over Bergen sentrum. En telling av trappetrinnene foretatt i 2003 av Snorre Sebastian Slettemark ga 801 trappetrinn:

  • Det er 669 sikre steintrappetrinn i løypen. Et sikkert trappetrinn er et trinn du tydelig ser er lagt der for å fungere som et trappetrinn.
  • Det er 100 tretrappetrinn i løypen, og disse kommer mot slutten.
  • Det er 32 usikre trappetrinn opp. Et usikkert trappetrinn er et trinn som ikke er lagt der, men en stor stein midt i trappen, et trinn et lite stykke utenfor resten av trappen eller et veldigt lavt/tynt trinn.
Antallet varierer med hvor mange usikre trappetrinn du tar med. I Snorre Sebastian Slettemark sin telling ble det 801 trinn med de usikre, men dette varierer etter hvor mangen usikre trinn man tar med. Noen av trappetrinnene var så usikre at det ble valgt å ikke ta dem med." 
Ikkje rart vi kom ut av tellinga med alle desse usikkerheitane.... 😉

Trapp eller ikkje trapp - that's the question!

Melkesyren heiter det på eit punkt undervegs - og det kan eg love deg at du får om du spring oppover! Og her var det i alle fall trappetrinn!

Rundturen som vi tok, starta ved foten av Fløibanen, opp dei første svingane og deretter langs Fjellveien til vi kom til startpunktet for Stoltzekleiva. Då hadde vi gått nesten 2,5 km. Opp Stoltzekleiva er det 900 meter og 300 høgdemeter. Litt is i trappene gjorde det litt utfordrande når vi ikkje hadde broddar, men etter ein halv times tid, så var vi oppe og kunne nyte den flotte utsikta frå Sandviksfløyen (383 moh). Deretter gjekk vi opp til Storevatnet og følgde grusvegen til Fløien, for så å gå Fløisvingane ned att til startpunktet. Drøye 10 km vart det totalt sett.

På toppen av Stoltzen!

Flott skue over Bergen by!


Det er mange alternative turruter ein kan velje mellom, men det er god skilting, så ein finn fram nesten uansett!


Om du vil lese meir om turar i Bergen og byfjellene, kan du mellom anna besøke denne nettsida:


Planen vår var eigentleg å kjøpe is når vi kom til Fløien, men køane var uendeleg lange.... Så vi kosa oss i staden med det vi hadde med oss og såg på det yrande folkelivet.Frå Storevatnet er det mange turmogelegheiter. Vi gjekk vidare mot Fløien. 

Vinterstemning og sol -
kan det bli betre?

På veg ned Fløisvingane med mange flotte utsiktspunkt


mandag 1. april 2019

Om born og turlivet:

Så enkelt kan det seiast, men likevel ha eit stort innhald: 


I LOVE TUR 👪💗
Dette er vel den beste erklæringa vi kan få når vi har tatt ungane med på tur! 
#turglede #motivasjon #barnpåtur

mandag 4. mars 2019

Bonustur til Skaraly - Gaular si dagsturhytte

Dagsturhytta i Gaular ligg i Kårstadskaret mellom Storehesten og Litlehesten. Ein fin stad å søke ly dersom uvèret brått kjem - kanskje derav namnet Skaraly? 

Så vart det brått endå ei dagsturhytte på oss i vinterferien - 4 nye dagsturhytter i løpet av ferien og totalt 5 dagsturhyttebesøk på 1,5 veke! Blir kanskje ei stund til neste gong då ;)

I haust var heile familien henhaldsvis på Storehesten og Litlehesten to søndagar på rad i nydeleg haustvèr. Vi registrerte at dei hadde laga fundamentet for dagsturhytta, men den var ikkje komen på plass. Hytta dukka opp eit par veker etterpå - og kort tid etter var det brått vinter, og då vart det litt vanskelegare å kome seg dit. 

Tur for å inspisere den nye hytta - Skaraly -, sto derfor på "bucketlista" vår for 2019. Vi hadde tenkt oss dette som eit vårprosjekt - når vegen opp til parkeringsplassen var tøya og det var snøfritt opp til hytta. Det var framleis nokre veker fram i tid - trudde vi....

Men i løpet av vinterferien såg eg eit bilete på Instagram av nokon som hadde vore på Skaraly. Då måtte eg sjølvsagt sende melding - gjekk de til fots og kor langt kunne de køyre med bilen? Svaret er fekk tilbake var: Det var tøya heilt opp til parkeringsplassen, og joda, dei hadde gått til fots. Rett nok litt roten påskesnø, så det hadde tatt litt tid - men opp hadde dei kome.

Så når det brått var ein sjanse for å ta denne turen allereie i februar - ja, då kallar eg det ein bonustur!

Vi starta i sol, sveitta oss oppover i snøen i litt meir overskya vèr, men fekk sola att når vi kom til hytta. Det passa veldig bra for hytta er ikkje ferdig og dermed framleis låst. Men vi kunne kose oss lenge ute - i ly for vinden og med nokre solstråler som varma innimellom.

Vårleg i stien i starten til vi passerte Kårstadstølen

Litt  roten snø på veg opp mot Kårstadskaret,. 
Litt meir strabasiøst å ta seg opp til fots i februar enn på normalt sommarføre, men etter vel 2 km og ein times gange var vi framme!

Turskildring: 
Turen har same start som tur til Storehesten og Litlehesten (klikk på linkane lenger oppe i innlegget). Køyr til Bygstad og følg skilting til Storehesten. Bomveg 50 kr, så ta med kontantar eller du kan nytte vipps.

Høgdeskilnad: ca. 200 meter
Lengd: ca 2 km èin veg.
Tidsbruk: ca. 40 - 45 minutt opp (sommarstid...)
Omtale finn du også på hytta si eiga heimeside - klikk her

Kårstadstølen


Så nøgd med å ha kome seg opp - og sola er i ferd med å titte fram igjen! 

Men det var raske endringar i vèret - frå sol til skyer til sol igjen!


Med utsikt mot Litehesten
Storehesten viste seg i alt sitt velde då vi kom ned att