tirsdag 10. juni 2008

12.05.08: Nareggja (602moh)

Nareggja (602 moh) ligg i Naustdal kommune. Du startar turen ved Mortensbakke som ligg 3 km ut langs fjorden når du tar av til Helle i Førdefjorden. Turen er skildra i Opptur-boka, og toppen gjev flott utsikt til grendene langs ved Førdefjorden og ut i havet. Mot aust skimtar vi fjella inst i Angedalen. I sør ligg Heilefjellet, og i nord går det rett ned i Redalen.

Stien førte oss først til Bakkestølen:

Etter dette var det slutt på skogen og ein gjekk vidare i eit lett kupert område med mange lange, kvite berg. Heile turen hadde vi nydeleg utsikt til Heilefjellet:

Vel framme på toppen hadde vi også utsikt mot bl.a. Steindalsfjellet og Helleblåfjellet i nord.


Ein flott fjelltur med nydeleg utsikt frå toppen. Stien er lettgått og ikkje særleg bratt, så dette er eit overkommeleg turmål for dei fleste.

10.05.08: Skudalsstølen i Gaular

Skudalsstølen i Gaular er ein av dei turane vi gjerne tar når det framleis er tidleg vår. På veg opp kan vi sjå rett over til Eikeland der Liv Janne kjem frå. Det er alltid kjekt å gå turar i heimtraktene sine!

Her er det skogsveg eit stykke før du må over ein bakkekam og så gå på sti vidare til stølen. Dei fleste vil rekke dette i løpet av ein times tid.
Sjølv om vi var komne eit stykke ut i mai og ikkje var i store høgder, så måtte vi over nokre snøfonner og det var framleis is på vatnet. Det er for øvrig kjempefint å bade der når det er sommar.

Frå Skudalsstølen er det ikkje langt over til Masdalen i Førde, og ein kan også ta turen opp på Klungeren eller Kjelstadnakken. Denne gongen var det for mykje snø, men vi har faktisk gått vidare til Kjelstadnakken til fots på desse tider for eit par år sidan.

08.05.08 Erdalsstølen i FørdeErdalsstølen er ein fin ettermiddagstur når tida er knapp og du vil nyte sola lengst mogeleg. Det er skogsveg heile vegen opp, og eignar seg godt for å gå i raskt tempo om du ynskjer å få opp kondisjonen. Vi var på veg opp også tidleg i mai, men då vart det for mykje snø på slutten. Men med dei temperaturane som har vore, så har snøen smelta raskt. Dette førte også til at vi måtte ta av oss skoa for å krysse siste elva over til stølen. Det var rett og slett iskaldt, og det gjorde vondt i beina då vi kom på land. Ansiktsuttrykket mitt på biletet, talar sitt tydeleg språk!På sjølve stølen var sola gått ned, men ho lyste framleis over Førdsnipa.
Og som gode radioamatørar, har vi nesten alltid med oss portabelt radioutstyr på tur. Steffen - med kallesignal LA4YPA - har fått kontakt over repeateren på Hafstadfjellet.