onsdag 5. februar 2020

Fjellvandring


Fjellvandring 

"Visste vi alt om vegen
vi skulle vandre på
då fanst det inga spaning meir
ved dette å stå opp og gå.

Vona om større utsyn
styrkte vår unge fot
jamvel om utenkte bakkar
tidt bar oss tungt imot.

Og nådde vi eingong målet
og stod på toppen ein dag
då såg vi tusen toppar
ikring oss av same slag.

Dit hadde andre vandra
med høge hugmål som vi,
men alle så laut vi ned att
til bygda vi budde i.

Der stod ein plog og venta
vår hand, som roleg og stø
laut styre han slik at lendet
gav gromold for gode frø.


Sunt var det enn å stige
ein gong når vår hug var heil
mot høgda og hauste lærdom
av stega vi stolt steig feil.

Men våga vi aldri spranget
ut frå vår stovedør
då sat vi mot kveldsbel valne
og krafsa i sløkte glør."Lyrikaren Ivar Ringdal (1915-1983) var frå Hellesylt på Sunnmøre, og arbeidde til dagleg som småbrukar i heimbygda. Diktet "Fjellvandring" er henta frå diktsamlinga "Lyng i steinurd" som kom ut i 1975 (Fonna forlag).