torsdag 21. august 2014

Geiranger (1): Vinsåshornet (1343 moh) - kremutsyn over fjordlandskapet!

Steffen Ben bloggar:

Geirangerfjord-området vert rekna mellom dei framifrå vakraste fjordlandskapa på kloden...
...skal vi tru Unesco. 

Ikkje det slag rart at to gode kompisar frå Førde då òg greidde å storkose seg på lang-weekend tur til Geiranger no i sommar, med fin-fint turvêr. Eg inviterte nemleg med Oddbjørn opp dit for fjellgåing nokre dagar. For her stod tre utvalde fjelltoppar på 1300-1500 moh klare til å bli bestegne, med Geiranger sentrum som det naturlege Origo kring kvar av toppane. Målet mitt var å få sjå indre delar av Geirangerfjorden i fugleperspektiv - staden som eg fleire 10-tals gonger til då stort sett har sett i froskeperspektiv, frå bil. Og det lukkast vi med.... :-)

"Trekanten" av fjell vi var på og som innhylla indre Geiranger frå oven, var: 

Geiranger - turistmagnet for makelege eller spreke naturelskarar i 150 år:
Geiranger med Geirangerfjorden i Stranda kommune på Sunnmøre  er turistbygda framfor noko her i Noreg. Få stader er det fleire turistar her, sommars tid - omtrent som i ei maurtue. Om vinteren er bygda i dvale, og jamvel isolert frå omverda tid om anna grunna is og ras.

Årsaka til fascinasjonen for staden Geiranger frå folk frå alle verdshjørner gjennom 150 år, er enkel: Geiranger sitt vestnorske fjordlandskap (saman med Nærøyfjorden), har så og seie alt eit naturbeundrande menneske kan ynskje seg: Ein 15 km lang og 1 km brei fjordidyll med blå fjord, 2 hengande fossar som går like i fjorden, gamal bygningsmasse frå busetnad på fjellgardar ut langs fjorden og inne i Geiranger, fint vørdsla kulturlandskap og autentisk istandsette bygningsmassar (takk til Storfjordens vener), smale vegar med spektakulære serpentinarsvingar osb osb.

I 2005 vart Vestnorsk fjordlandskap - representert ved Geirangerfjorden (og Sunnylvsfjorden og Tafjorden) og Nærøyfjorden - skrive inn på verdsarvlista, og var då det sjuande objektet i Noreg som hadde kome gjennom det tronge nålauget til verdsarvkomiteen. 


Turen vår til Vinsåshornet:
Aust for Geiranger sentrum og Union hotell (biletet nedanfor), strekkjer ei "nibb" og eitt "horn" seg så høgt på tå opp mot skyene som dei greier, høvesvis vel 1600 og 1300 moh. Ikkje sjeldan greier dei to toppane å innhylle seg i tåke òg, men det slapp heldigvis vi å oppleve. Vår tur gjekk til Vinsåshornet som er toppen til høgre - Grinddalsnibba har vi til gode, men ho skal nok takast den òg ein gong.
Grinddalsnibba (t.v) og fjellet vi gjekk på til høgre - Vinsåshornet (1343 moh)


Start:
Ruta vi gjekk til Vinsåshornet, var ein rundtur: Vi gjekk opp på toppen opp langs framsida av fjellet langs den prikkete linja på biletet over, og ned att langs den heiltrukne linja. Anbefalar å gå turen i denne retninga. Samla distanse på turen er 18 km.  Merka rute heile vegen - men er ein tur for fjellvande folk som ikkje er redd for litt høgdeutsette parti.

Turen startar frå Hole hytteutleige oppe i bygda, der ein prøver finne parkeringsplass til bilen. Gå så grusvegen mot Vesterås (som elles er ein kjempefin stad å ta seg ein middag med fin uteservering og flott utsikt etter først å ha vore på utsiktspunktet Løsta like ved), og sving av på traktorveg til høgre like etter hyttene på Hole. Vegen deler seg igjen ved ei grind, og her svingar du til venstre. Deretter følgjer ein grusvegen, og etter nokre svingar er det skilta mot Holebakk. Etter kanskje 45 nye minuttar på grusveg kjem ein over på god sti. Turen opp mot vår første stans - den idylliske Grinddalsetra (800 moh) - tek kanskje nye 45 minuttar. Utsynet attende til Geiranger og ut fjorden, blir berre betre og betre etter kvart som ein nærmar seg setra.

Grinddalsetra ligg ved munningen framme på kanten av den idylliske og flate Grinddalen, der elva med det mykjeseiande namnet Stillelva slyngjer og sluktar seg. På stølen er det sett opp retningsskilt med namn og høgd på toppane i nærleiken. 

Vi heldt fram på sti innetter dalen, og kryssa elva etter kring 500 meter. Ruta går så oppover fjellsida mot det lågaste punktet på fjellryggen opp på Vinsåshornet, kalla Grinddalsrobben på kartet ovanfor. PS! Fatt mot - det er ikkje så bratt og ubestigeleg å komme opp som det kan sjå ut som herfrå, sjølv om ein må vere litt ekstra merksam på merkinga som kan vere litt utydeleg. Er ein ikkje fjellvand, rår eg til å gå den heiltrekte linjetraseen på kartet til topps og med retur same veg.

Frå den flotte varden på toppen av Vinsåshornet er det eit ubeskriveleg panorama mot Geirangerfjorden og fjella i kring - og mot dei to toppane vi skulle gå dei to påfølgjande dagane.

Returen frå varden på Vinsåshornet gjekk vidare langs egga, austover snaue 700 meter, og så trekte vi ved det lågaste punktet på ryggen nordover, og ned og fram i Grinddalen mot Grinddalsetra, slik ruta er merka. Retur herfrå same veg til Hole Hytteutleige som på turen opp.

Turen oppover mot Vinsåshornet ( i himmelsjå)  starta frå Hole Camping
oppe i Geirangerbygda  er i gang.   Første delen av turen går på traktorveg.
Turfølgje Oddbjørn med lett svikt i beina.

Fine kulturbeiter og godt vørdsla bygningsmasse pregar heile
Verdsarvområdet kring Geiranger. Her ved Holebakk.

Bilete teke austover, i retning Strynefjellet.
Vinsåshornet oppe i himmelsjå til venstre - og nyslåtte gardsbøar oppe i Geirangerbygda ved Flydal, nede i høgre biletkant!

På biletet nedanfor er karane er komne opp til Grinddalsætra på 820 moh - ved inngangen til den flate, solrike og grøderike Grinddalen. Her ser ein restane av murane frå stølshus som er feia av murane og lagd i pinneved - gong etter gong opp gjennom historia. Og gong på gong har bøndene orka å bore opp ny materiale til nye bygg!
Grinddalsetra anno 2014 - og Vinsåshornet til høgre. Vi gjekk til topps opp ryggen heilt til høgre i biletet
Ny og gamal tid møtast: Masseturisme til venstre - armod og slit for utkoma til høgre.
Men dei naturskjønne fjella har vore dei same heile tida!Bygningar som er tekne av snøfonnene - fleire gonger opp gjennom historia.
Vi må vidare opp frå Grinddalssetra, i retning over elva gjennom dalen mot den fremste eggen, og mest høgdeutsette delen av turen, opp på VinsåshornetBrua over Stillelva. Over brua, gjekk vi ikkje vidare inn dalen, men
mot fremste eggen på Vinsåshornet.Frå oppstigninga på fremste egga på Vinsåshornet, i retning aust.
Toppen oppe til venstre heiter Såthornet (1759 moh), og kunne ha godt av eit besøk av oss seinare ein gong!

Nesten oppe på toppen av VinsåshornetTo glade laksar komne til topps, kring 2,5 time etter start frå (Vinje camping og så via) Hole camping.
Steffen Ben (t.v) og Oddbjørn.
Dagsturmåla dei to påfølgjande dagane er, høvesvis oppe i himmelsjå til
høgre (Geitfonnegga), og venstre (Fløyen) i biletetUtsyn vestover mot Geiranger sentrum og Ørnevegen, i retning Åndalsnes


Utsikt innover Geirangerbygda, i retning oppstigninga til Djupvasshytta og Strynefjellet.
Serpentinarsvingar og stor ingeniørkunst då vegen stod ferdig i 1889 og vegen fekk heile 29 hårnålsvingar!
Utsikt austover og ned i botnen inst i Grinddalsdalen. Litlesåt og Såthornet oppe til venstre.
Frå dette punktet er ein nesten komen aust til skardet, der vi tok av nordover og ned  dalbotnen att. Dyregraver og fangstanlegg i området, så hald auga opne.


På veg ned i Grinddalen frå lågaste punktet på ryggen aust for varden på Vinsåshornet.
Grinddalssetra ligg framme på kanten av dalen

Attende ved Grinddalssætra. Geiranger sentrum nede bak hytta.
Geitfjellet (1615 moh) vaktar over Geirangerfjorden

Attersyn mot Vinsåshornet og ryggen vi gjekk opp, sett frå Grinddalsetra.


4 kommentarer:

 1. Flotte bilde! Jobba i Geiranger to somrar i "ungdommen", men fekk aldri med meg denne toppen. :) Staseleg bygd, sjølv med turisme.

  SvarSlett
 2. Så flotte bilder fra flott tur. Det er virkelig vakkert i den norske fjellheimen - uansett hvilke fjell man ønsker å bestige. Jeg har i alle fall satt opp Vinsåshornet på min "topper jeg ønsker å bestige"-liste.
  Takk for flott "bilde-tur".

  Hilsen KKann

  SvarSlett
 3. Så flott og så bratt !! Har hørt litt frå denne turen og gledd meg til bilda :-)

  SvarSlett
 4. wow -- takk for titten ;)

  Her inne bur også eg --- og kansje eg også ein gang kommer meg dit opp
  smil fra monika

  SvarSlett

Eg vert veldig glad om du har lyst til å leggje igjen ein kommentar når du har vore innom bloggen min! Og kom gjerne med spørsmål om turar og turmål :)!