tirsdag 29. oktober 2013

Nysgjerrig på Sunnmøre? Les boka "Opplev Sunnmørsalpane"!

No når hausten snart er på hell, kveldane blir mørkare og mørkare - og det freistar meir og meir med lys og innekos, kan det vere på sin plass å kome med nokre boktips. Her er eitt:

Har du nokon gong køyrt gjennom Sunnmøre,
sett på det vakre landskapet, dei flotte fjordane og ikkje minst dei spisse, alpine toppane
og tenkt at her må det fantastiske mogelegheiter for eit aktivt friluftsliv?
Ja, då har du tenkt heilt riktig! 

Og er du slik som meg, med andre ord ikkje så altfor godt kjent i dette området, kan det vere greitt å lese seg litt opp på kva Sunnmøre faktisk har å by på. Eit godt tips er då å lese boka "Opplev Sunnmørsalpane - friluftsliv frå fjord til fjell" av forfattarane Stig J. Helset, Fredrik Sigurdh og Eirik Vaage. 

Kva er vel betre ein sein og mørk oktoberkveld enn å drøyme seg vekk til
vakkert landskap og flotte friluftsopplevingar?
Med duft av eple og kanel frå Air Wick-lyset, god Nespresso i koppen
og litt sjokolade lar ein seg lett fange inn i naturopplevingane i boka....

Då eg bladde gjennom boka første gongen, tenkte eg den nesten vart litt overflatisk: fordi den skal presentere så mykje, så rekk den ikkje å gå i djupna på dei ulike områda. Men når ein les forordet, så skjønar ein at poenget med boka faktisk er å vise breidda av friluftsliv du kan drive med på Sunnmøre - eller det store mangfaldet av høgkvalitets-opplevingar du kan få i naturen på Sunnmøre, som forfattarane sjølv seier det. Her får du "det beste av det beste" innanfor kvar friluftsaktivtet på Sunnmøre. Boka skildrar skiturar, fotturar, klatreruter, padleturar, sykling på landeveg, bratt sykling, paragliding, dykking, longboarding, vindsurfing og kitesurfing - ja, som du skjønar, her er dei innom det aller meste. Og derfor bør det vere noko for ein kvar smak. Min favoritt var sjølvsagt kapitlet om toppturar til fots: 
Her var det litt som freista ..... berre sjå på biletet på høgre side av boka...
Råna og Urkedalstindande er eitt eksempel
på freistande fotturar:)
Og kva er det som så gjer Sunnmøre så spesielt? Kva er det som skal freiste nettopp DEG til å dra til Sunnmøre for å drive friluftsliv? 

Nettopp DET skildrar forfattarane godt i innleiinga si: 
"Det spesielle med Sunnmøre er det store mangfaldet - breidda - spennvidda av ulike typar naturopplevingar ein kan få  innanfor korte reiseavstandar. Frå dei sunnmørske fjelltoppane ser ein utover eit fantastisk alpelandskap og rett ned i djupe fjordar. Ved kystlinja kan ein sjå ein horisont som strekkjer seg heile vegen til austkysten av Amerika. Mellom desse to ytterpunkta er det både eit hav og eit fjell av varierte opplevingar: skikøyring, klatring, kajakkpadling, surfing, kiting, sykling, dykking og meir til. Det mest utrulege er at du kan oppleve alt dette innanfor ein radius på 30 km og maksimalt to timar med bil. I Sunnmørsalpane sin fascinerande natur finn ein sitt eige, høgst personlege eventyr, utan å stå i kø eller betale mykje pengar for opplevingar i naturen. Kjensla av å nå villmarka like utanfor sentrum er veldig spesiell og gir varig inntrykk i sinnet.....

....Sunnmørsalpane er så ville og vakre at ein ligg vaken om natta og tenkjer: Det å kome til ein slik stad burde vere eventyrarens største draum!"

Eit kjapt søk på nettet, syner at boka er å få kjøpt i fleire nettbokhandlar, men her er i alle fall linken til utsalet til forlaget Fri Flyt som har gjeve ut boka:  "Opplev Sunnmørsalpane - frilluftsliv frå fjord til fjell" 

Og skulle du heller ynskje å fordjupe det i ei bok som berre omhandlar fotturar på Sunnmøre, så kan du jo prøve denne :) :
"Fotturar på Sunnmøre" av Helge J. Standal,
Jon Hagen og Gunnar Wangen presenterer
ikkje mindre enn 264 hovudturar på Sunnmøre!

torsdag 24. oktober 2013

Isvassnipa (1437 moh) - rundtur langs eggjene i Astrups fjellrike

Steffen bloggar: 

JØLSTER SØRSIDE - Bjørndalen rundt:  
Sandalen - Bjørndalsstølen - Flateeggane - Styggevassegga -
 Isvassnipa - Brandsegga - Høgenuken - Sandalen

Dette er fjellturen du kan skryte av å ha vore på til medpassasjerane dine kvar einaste gong  du køyrer med bil langs Jølstravatnet og passerer Ålhus: For på andre sida av Jølstravatnet  ser du opp i Bjørndalen og alle dei fine eggjene som ligg der som ein hestesko og omkransar dalbotnen!  Isvassnipa, på snaue 1500 meter, er høgste punkt og midtveges på ein fin-fin vandring langs desse tusenmeterseggjane. Med på kjøpet får du fabelaktig utsikt til fjellriket i store delar av Jølster og vèl så det! 
Din Jølsterdag, din Jølsterdag...!

Turen er på 18 km - og tar kring 5-6 timar i effektiv gange (altså utan pausar) - er ufarleg å gå - og relativt lett å navigere i  - men er utan sti etter Bjørndalsstølen. Den er likevel rekna som ein krevjande tur. Finast å gå turen med sola, om du skulle vere så heldig å få så godt turvêr som vi fekk!

START for turen:
Turen tek til på sørsida av Jølstravatnet. Køyr til kring 1 km vest for Astruptunet, dvs i retning Vassenden, og parker ved eit grustak som ligg i Indre Sandal. Du startar så å gå den korte vegstubben opp til eit kraftverk som ligg 100 meter ovanfor hovudvegen langs Jølstravatnet. Du kjem straks inn på stien som går opp i Bjørndalen ved å ta til venstre for, og halde fram bak kraftverket.

Følg så stien oppetter lia i retning Bjørndalen, og etter ei kort tid kjem du inn på den stengde bomvegen/skogsvegen som er laga innetter Bjørndalen, og som sluttar ved ein demning. Vidare på sti att vidare oppover dalbotnen til Bjørndalsstølen.Etter kring 700 meter på sti opp lia bak kraftstasjonen på Indre Sandal, kjem ein inn på god traktorveg som går innetter Bjørndalen - og som sluttar ved ein demning.


Liv Janne i lett trav på traktorvegen, med lengt etter sola, som følgde oss resten av turen
Direktesikt mot Isvassnipa som vi nådde knappe 3 timar etter avgang frå bilen


Ved demninga sluttar traktorvegen, og ein held fram på sti over ei klopp og går vidare innetter dalen og opp mot Bjørndalsstølen. BJØRNDALSSTØLEN - 625 moh

Bjørndalsstølen har 14 sel - tett plassert - og er ein godt vaksen støl til å vere i SunnfjordFrå Bjørndalsstølen går ein langs stien vidare innetter dalbotnen eit stykkje, i retning Styggevatnet - men ikkje heilt fram til dette. For ikkje så langt innanfor stølen, kring 1 km etter denne, så forlet vi dalbotnen og stien, og gjekk skrått oppetter lia til venstre (sør-austover), slik at vi kom opp på kanten for FLATEEGGANE (1089 moh). Ingen sti, men greitt å gå i lia.


Her omtrent, 1 km innanfor  Bjørndalsstølen, tar ein  skrått opp lia til venstre - og kjem så opp på Flategga.
Så held ein fram sørover eggjane  (mot høgre i biletet).
Blå himmel - vindstilt - god niste i handa - og utrulege haustfargar - KAN EIN HA DET BETRE HER I LIVET?FLATEEGGANE (1089 moh)
Oppe på Flateeggane går ein vidare sørover og følgjer ryggen vidare fleire høgdemeter. Det blir, etter kvart, bratt ned på begge sider av eggja, men framleis fint å gå. 

På høgre sida  di ser du 400 meter lukst ned i Styggevatnet inst i Bjørndalen. På venstre sida di ser du dei blankskurte svaa som fører ned i SKRYKLINGEDALEN og Skryklingevatnet. 

Dette partiet, der ein går langs eggjene på veg mot STYGGEVASSEGGA (1398 moh), er kanskje det mest spanande på heile turen!
På Flateegga - tendens til sti nett her. Styggevassegga ligg midt i biletet- sør for Styggevatnet inst i dalbotnen. Isvassnipa til høgre. Eggjene ser flate ut her - men har meir spenst ved seg enn biletet tilseier!
Frå Flateeggane er det fint syn nordover mot det spisse Blåfjellet som vi kom opp på sørsida av (mot kameraet).
Årdal, på nordsida av vatnet, er bygda til høgre på biletet
Utsyn mot Årdal i Jølster. Fjellet Skjorta (1472 moh) med flat topp bak til høgre

Isvassnipa midt i mot. Foto teke frå Flateeggane

Det mest spanande og naturslåtte partiet på heile turen er å gå på Flateeggane.
Skryklingedalen, i retning Haukedalen,  ned i dalen til venstre i biletet
Skryklingen er ein gamal ferdselsveg mellom Jølster og Haukedalen, og vart i si tid (fram til kring 1900) mellom anna også nytta som ledd i den organiserte fehandelen der fe/hestar som vart kjøpt opp på Sunnmøre og i bygdene søretter, vart ført gjennom Skryklingen og vidare til Haukedalen og til Gaularfjellet og Sværefjorden gjennom Sværeskardet - og så ført med båt derfrå til bygder på sørsida av Sognefjorden og vidare over fjellet til austlandet, der dei vart selde av fehandlarane på marknadar.


Attersyn mot startpunkt for turen ved Jølstravatnet. Ålhus bak.

STYGGEVASSEGGA:
Styggevasseggja ligg på sørsida av, og over, Styggevatnet inst i dalbotnen, og herfrå er det heller flatt å gå i vestleg retning og opp på toppen av ISVASSNIPA (1437 moh). 

På vandringa langs eggene har ein fantastisk utsikt til nordsida av Jølstravatnet (Ålhus og Årdalen og alle turfjella på nordsida av Jølstravatnet). Like eins har ein fin-fin utsikt vestover, like til Storehesten i Gaular. I sørleg retning ser ein mot fjella i Haukedalen og på Gaularfjellet og mot Holsafjella. For å nemne bitte litt av det storslagne utsynet...
Styggevassegga er toppen til venstre - kort og flatt bort til Isvassnipa t.h. - dagens høgste punkt, 1437 moh.
DYRISK UTSIKT!!!ISVASSNIPA:
Frå Styggevasseggja er det heller flatt å gå, i vestleg retning, bort på toppen av ISVASSNIPA (1437 moh). Varden her er unnseleg og lite spanande. 
Flatt og fint å gå frå Styggevassegga og bort til Isvassnipa. Kvitefjellet bak til venstre


ÅLHUS i sikte frå Isvassnipa. Fjellet i himmelsjå midt i biletet er Gjegnen -  det fjellet i Noreg med 6. bestre utsikt målt etter primærfaktor.
Fjellet langt vekke,  i nord-aust ,som ber namnet sitt med rette - Snønipa (1827 moh)

Det går altså heilt fint å gå alle eggjane rundt Isvassnipa utan å klatre. Frå Isvassnipa held ein på rundturen så fram vestover, og går like etter bratt ned ryggen til eit skard, og vidare litt oppatt frå skardet ein kjem ned i fram til BRANDSEGGA (1274 MOH).

Frå Isvassnipa ser ein bort på Brandsegga (t.v), Høgenuken (midten) og Knebben (t.h)Nedstigninga frå Isvassnipa til skardet før Brandsegga. Utsikt mot Gjerlandsisvatnet. Til høgre Kvitefjellet (1428 moh) aust for Norddalen på Holsen  - også det eit kjempefint turmål!!!


HØGENUKEN
Frå Brandsegga skiftar kursen mot nord-vest, og følgjer eggja til ein kjem til HØGENUKEN (1180 moh) og vi held fram i same retning, mot KNEBBEN.

Isvassnipa (t.v) og Brandsegga sett frå Høgenuken
Attersyn mot Isvassnipa og (t.h)  og eggene vi gjekk opp på frå Bjørndalen tidlegare på dagen

Frå store delar av turen ser ein vestover fjella til Storehesten (bakerst t.v.)HØGENUKEN - KNEBBEN:
På strekket mellom Høgenuken-Knebben gjekk opptakta til rås såpass langt på vestsida av eggja, at vi fekk kjempefin utsikt ned i dalen vest for Bjørndalen - Sandalen. Utsikta over til Ålhus, på andre sida av vatnet og innetter til Årdalen, var og kjempefin.
I lett trav frå Høgenuken i retning KnebbenUtsikt vestover og ned i Sandalen. Ålhus bak
Panorama mot nordsida av Jølstravatnet og fjella der. Ålhus til venstre - Årdalen til høgre for hovudet til Liv Janne

KNEBBEN- BJØRNDALEN - SANDALEN
Vi gjekk likevel ikkje heilt ut til yste del av Knebben frå Høgenuken, men tok oss etter kvart til høgre (austover) og ned att i dalsida i Bjørndalen, med retning på demninga i enden av traktorvegen. Vi følgde så traktorvegen nedover og inn på stien att, det siste stykket ned mot bilen i Indre Sandalen.Alt i alt ein tur der du går rundt i tunn - 
og ser rundt i tunn!