fredag 28. september 2012

Og namnet blei....... Hafstadkleiva!


Då er det endeleg avgjort kva som blir namnet til Bystien i Førde: Hafstadkleiva.

Det har vore ein lang diskusjon og mange sterke meiningar, men slik vil det vel alltid vere???? Rådmannen innstilte på at namnet framleis skulle vere Bystien sidan det no er godt innarbeidd blant folk, men det vart ein jamn kamp der Hafstadkleiva gjekk av med sigeren. 15 stemmer til Hafstadkleiva og 12 stemmer til Bystien. Forkjemparane for Hafstadkleiva trekte fram at stien er ei kleiv som ligg på Hafstad, og at ein med dette namnet ivaretek lokal tradisjon.

nettsidene til Firda er det mange som har kommentert namnevalet, og nokre kritiserer det for å vere traust og kjedeleg, og at det vert tungt å selje inn. Men er det nødvendigvis slik at det er traust og kjedeleg at vi ivaretek tradisjon og held på lokale namn? Utforminga av stien ivaretek det spenstige og innovative, så kvifor ikkje eit traust namn på ein moderne sti? (kontrastar, motsetnader som tiltrekk kvarandre osb.......). " Himmeltrappa" og "Zikk Zakk'en" som også har blitt føreslått, er i alle fall ikkje noko betre, og manglar ei lokal forankring.

Eg for min del har ikkje hatt sterke synspunkt i saka: Bystien klang fint og lett, men er for så vidt noko inkjeseiande. Bystien kan jo vere kor som helst, i kva by som helst..... då er Hafstadkleiva eit betre namn som ivaretek den lokale identiteten. Så medan Bergen har si Stolzekleiv, så har Førde fått si Hafstadkleiv! :) Er litt meir usikker på kva som blir kortversjonen av namnet: I Bergen heiter det "Stolzen", men "Hafstaden" kling ikkje like godt..... eller??? Då blir det nok heller: "Skal vi gå opp Kleiva i dag?"

Og vil vedtaket om namneendring føre til andre namneendringar? Skal Stiftinga Bystien omdøypast til Stiftinga Hafstadkleiva? Bør "Førde Opp" i framtida heite "Hafstadkleiva opp"?
Bilete frå Førde Opp
Kva synast du om det nye namnet - Hafstadkleiva?

Eg har tidlegare skrive innlegg om Bystien og Førde Opp. Kjem ikkje til å rette namnet der - for namnet Bystien har jo også si historie, og det var slik det ein gong var. Så kanskje eg bør ta meg ein ny tur og skrive om Hafstadkleiva - har faktisk ikkje vore der sidan Førde Opp 1. september, så kanskje på tide med ein ny tur??? Kva seier de - skal vi ta ein tur opp Hafstadkleiva i helga? :)

Ha ein fin, fin helg alle saman!

Takk til alle som les bloggen min - mellom 50 og 100 besøkjande kvar dag - er veldig kjekt :) Og ein ekstra takk til de som legg igjen ein kommentar! Veldig kjekt med tilbakemeldingar - det gjev inspirasjon til vidare skriving!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Eg vert veldig glad om du har lyst til å leggje igjen ein kommentar når du har vore innom bloggen min! Og kom gjerne med spørsmål om turar og turmål :)!