fredag 24. august 2012

"Og stien blei fin og brei, men bratt! Suddelida, Suddelidei"

"Nei, det er ingen pinglesti,
for i låra skal det svi,
når du skal gå på tid!
Suddelida Suddelidei"

Som så mange andre har eg vore og testa den nye Bystien i Førde: den som går frå sentrum og opp til Hafstadfjellet, og som alle snakkar om er så bratt..... Eg har vore der to gonger, ein gong tidleg i sommar før dei var byrja arbeidet med trappene, og ein gong no for eit par dagar sidan.

Første gongen eg gjekk der, var eg spent på om stien verkeleg var så bratt som alle snakka om. Det kunne då ikkje vere så ille, vel? Med friskt mot og rask fart starta eg derfor på turen, men kunne raskt konstantere at det steig ganske bratt oppover, ja..... men vi sunnfjordingar har jo gått i motbakkar før, så dette må vi kunne klare! Dersom ein skal opp i over 700 meters høgde, så må det nødvendigvis gå oppover.

Og når det gjeld turistane som skal gå Bystien: Eg foretrekkjer heller å møte turistar som kjem med tunga ned på knea fordi det er slitsomt, enn at dei skal spankulere oppover med småsko og penveska under armen (slik eg m.a. opplevde på Preikestolen)! Er ein på fjelltur, så er ein på fjelltur og ikkje på shoppingtur...

Men Bystien utmerkar seg likevel noko: På ein "vanleg" skogsveg/sti vil ein som oftast ha nokre svært bratte bakkar, men med flatare parti innimellom der ein får ned pulsen igjen. På Bystien er det bratt heile tida! Du har ingen kvilepausar med flatare parti før du har gått i rask gange i minst 20 minutt - og då kjenner du det allereie ganske godt i leggane! Men, det er ingen som har sagt at det skal vere lett å kome seg til fjells (sjølv om det er mange som prøver å tilretteleggje for det...) - så ta dette heller som ei positiv utfordring!!! Opp kjem du - det er berre å ta tida til hjelp!


Du får faktisk litt sug i magen når du står på toppen av trappene og ser nedover..

Uansett, eg har hatt ein song nynnande i hovudet mitt heilt sidan eg gjekk Bystien første gongen. Då eg gjekk oppover stien og tenkte på det arbeidet som er lagt ned av dei som har jobba på den - på vinterstid, i kulde og i denne bratta.... så datt plutseleg nokre linjer av songen "Ola Tveiten" ned i hovudet mitt: ...Og vegen blei fin og brei og slett, suddelida suddelidei. Den finaste vi har sett. Suddelida Suddelidei.... Etter litt omskriving, har desse linjene og meir til av songen, blitt til ein liten hyllest til dei som har arbeidd på Bystien for at vi skal få lov til å gå her:

Stibyggjarane si vise til Bystien

Vi jobbar hos Magne Hafstad, og er eit trufast arbeidslag
Vi grev med våre maskiner, og slite kvar ein dag
For stien låg  i sitt vinterhi, men det gjor' ikkje vi
For i heile vinter har vi vore med og rydda sti
Og stien blei fin og brei, men bratt
Suddelida Suddelidei
Den brattaste vi har hatt
Suddelida Suddeldei
Nei, det er ingen pinglesti
For i låra skal det svi
Når du skal gå på tid"
Suddelida Suddelidei
Tralla lalalala - Skål for vår flotte sti!

Og vi har vel bygd på trapper og vi har vel jamna grus
Og vi har vel lengta ned att til kjerring og til hus
For vi har slite i bakkar i vekevis i strekk
Og vi har banna på vegen og ynskja oss ti mil vekk
For stien vart lang og den vart bratt
Suddelida Suddelidei
Arbeidet var tungt og hardt
Suddelida Suddelidei
Spør du oss skal du få svar
Ja, det var arbeid for ein kar
Men stien den blei bra!
Suddelida Suddelidei
Tralla lalalala - Skål for vår flotte sti!

Og snart skal stien opnast med mange fagre ord
Då får vi sjå han Olve som skal klippe av ei snor
Og alle står og smiler, vi har sett det så ofte før
Og held sin takketale til den stolte kontraktør
Så ropar dei alle høgt hurra
Suddelda Suddelidei
Får bilete sitt i blad
Suddelida Suddelidei
Men du finn nok ikkje oss
Blant alle dei fine folk i floss
Som no skal gå til topps!
Suddelida Suddelidei
Tralla lalalala - Skål for vår flotte sti!

Og når du går på stien ein skinnande sommardag
Så send ein venleg tanke til eit trufast arbeidslag
Som har jobba seg oppetter stien fleirfoldige tunge skritt
For at du skal gå på toppen og skode kring deg vidt
Vi rydda stien bit for bit
Suddelida Suddelidei
Kvar meter har kosta slit
Suddelida Suddelidei
Men stien skal du ha
Om du ikkje tykkjer den er bra
Lukt til helvete kan du dra!
Suddelida Suddelidei
Tralla lalalala - Skål for vår flotte sti!

Utsikt frå så langt som dei er komne på Bystien (20.08.12)

Sti under arbeid!

Utsikt frå toppen av trappene
Bratt eller ikkje, Bystien er ein flott sti som vi som bur i Førde skal vere stolte av! Og den er allereie tatt ivrig i bruk - om det er trening til Førde Opp 1. september-12 som pågar eller ikkje - nærast folkevandring var det i alle fall siste gongen eg gjekk stien :) 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Eg vert veldig glad om du har lyst til å leggje igjen ein kommentar når du har vore innom bloggen min! Og kom gjerne med spørsmål om turar og turmål :)!