torsdag 28. juni 2012

Over Heileberget med panoramautsikt mot den komande Dalsfjordbrua


Endeleg! Tysdag ettermiddag/kveld fekk eg og Steffen gått ein fjelltur som vi har drøymt om lenge - nemleg Heileberget i Dalsfjorden. Med oss i følgjet hadde vi 3 spreke turkarar! Været vart ikkje fullt så bra som meldingane viste, men vi var likevel heldige. Medan det regna lett i Førde, Bygstad og ut over Dalsfjorden, og skodda låg over toppane lenger inne i fjorden, så var det verken skodde på Heileberget eller regn då vi kom til Dale.

Når du køyrer langs sørsida av Dalsfjorden og nærmar deg Dale, ser du Heileberget tvers over fjorden. Det ser ut som det nærast er umogeleg å ta seg opp på dette fjellet - i alle fall frå framsida. Men det er det slett ikkje - det går ein relativt trygg og brei sti opp ei graskledd skor. Turen har også blitt merka dei siste åra, så det er ikkje noko problem å ta seg fram til sjølve topp-punktet, Fløyen (761 moh).

"Problemet" med denne turen, er at du er avhengig av båtskyss for å kome til startpunktet i Fossevika, på nordsida av Dalsfjorden. Vi gjekk derifrå og opp på Fløyen, vidare over heile Heileberget og ned att til Rivedal i Holmedal. Derifrå spaserte vi til ferjekaia på Eikenes og tok ferja attende til Dale. Når Dalsfjordbrua opnar i desember 2013, kan du køyre over fjorden, og eg tippar dette fjellet kjem til å få auka besøkstalet sitt monaleg etter dette. Den omtrentlege ruta vår har eg teikna inn på kartet under:

Kartutsnitt frå http://www.ut.no/

Husmannsplassen du går forbi i starten av turen
Som nemnt, er ruta frå Fossevika og opp til Fløyen godt merka. Det er endatil skilt for kvar 100 moh, så du kan ha nedtelling undervegs. Det som er viktig å vere obs på, er at når du kjem på land i Fossevika, er det ikkje merka med skilt kor ruta går. Det står skilta til Nipebu, men i staden for å følgje stien dit, tar du inn på stien til venstre rett etter skiltet og går forbi ein husmannsplass. Etter dette er det godt merka. Vidare frå Fløyen og utover, er det ikkje tilsvarande merking, men det er sett opp vardar her og der.

I jamn, men relativt roleg gange, brukte vi 1 1/2 time opp til Fløyen. Vidare ut over Heileberget er det flatt og fine bergparti, som det er lett å gå på. Samla sett er heile turen ca. 4 timars effektiv gange. Frå du kjem ned i Rivedalen, er det ein liten halvtimes gange inn til ferjekaia.


Dalsfjordbrua under bygging
Etter ein halvtime og ved ca. 300 moh over havet, kjem du til Rimma. Her står det ei stor Norkring-mast. Det ser ganske bratt ut vidare oppover når du ser det nedanfrå:Utsikt mot Dale sentrum frå Rimma (300 moh)
Like etter Rimma, kjem du til Bjergastølen. Her står det eit lite sel. I bakgrunnen av biletet ser du Laukelandshesten:

Vi er nett starta oppstigninga i skora opp mot toppen:


Laukelandsfossen og Laukelandshesten


Kvar sin ende av Dalsfjordbrua er under bygging

Vi kunne følgje med på høgdemeterane oppover:

Vi er snart ferdige med den graskledde skora:

Dei siste 200 høgdemeterane var litt brattare, men ufarleg å gå og ingen klyving:

Her er vi derimot komt oss eit godt stykke utover Heileberget, og det var ein liten oppstigning på vegen:
Ikkje alle hytter er like pene!


Ferjekaia på Eikenes - vi er ved vegs ende
Vel nede ved ferjekaia på Eikenes, såg vi for øvrig at skodda hadde lagt seg over Heileberget også. Så vi var godt nøgde med å ha gjennomført turen uten skodde og regn - vi fekk endatil litt sol på slutten.

Og alle var einige om at det hadde vore ein fin tur :) - og at denne absolutt kan anbefalast og fristar til gjentaking!

Også denne turen står for øvrig omtalt i Opptur Sogn og Fjordane!

onsdag 27. juni 2012

Viafjellet (673 moh) - eit av Førde sine byfjell


Utsikt frå toppen - vi ser innover Angedalen

Det har vore litt stille på bloggen i det siste, og det har sin samanheng med at det også har vore rolegare på turfronten, samt ein god del andre aktivitetar og gjeremål som har prega kvardagen. Vår turaktivitet går som regel ganske i rykk og napp - frå at vi har vore veldig aktive ei veke, kan det brått bli svært så roleg den neste veka, og kanskje veka etter også.... og så kjem det eit nytt rykk med turar igjen.


Mange ruter å gå for å kome til/frå Viafjellet


No er det på'an igjen med eit slikt rykk, og det har blitt eit par turar dei siste dagane. Det er ikkje så altfor ofte vi går på byfjella rundt Førde. "Alle byar med respekt for seg sjølv har eit byfjell, Førde har fem!" står det i Opptur Sogn og Fjordane. Dei fem byfjella er: Fureviknipa, Halbrendsnipa, Hafstadfjellet, Viafjellet og Førdsnipa. Det som er nært blir gjerne litt kjedeleg, og det er liksom der "alle" går. Men det er ikkje til å kome vekk frå at det faktisk er ganske flotte fjell - alle byfjella - med vakker utsikt! Eg synast det er vanskeleg å peike ut kva av dei som er vakrast eller kjekkast å gå, men det eg i alle fall kan seie sikkert, er at grusvegen opp til Hafstadfjellet er den kjedelegaste!

Måndag kveld fekk eg meg ein luftetur heilt åleine, og eg ville gå ein tur med litt lengde (1-2 timar samla sett), i kort køyreavstand frå heimen og ein tur det er lenge sidan eg har gått. Eg har alltid likt å gå turen frå Soleide til Viafjellet, og sidan eg ikkje har vore der på 3 år, så blei det denne turen den kvelden. Eg var der faktisk siste gongen  i midten av mai 2009 - 5 veker etter at Sanna Oliva var fødd. Det var ei fantastisk oppleving: Etter å ha kjent på nærast klaustrofobiske kjensler ved brått å ha ein liten baby som var avhengig av deg 24 timar i døgnet, og du trudde du "aldri" skulle kome deg på fjellet igjen - eller sove ei heil natt i gjennom! - så var det befriande herleg å ta med mannen og lufte seg med ein liten fjelltur! Rett nok var det ikkje heilt lett å slappe av, men det gjekk forbausande fint :)

Eg nemnde ovanfor at "alle" går på byfjella rundt Førde, og på parkeringsplassen ved Soleide sto det allereie 5-6 bilar då eg kom i 19.30 på kvelden. På toppen hadde om lag 25 stk signert i boka denne dagen, og der har sikkert vore nokre gjestar som ikkje har signert seg inn også. Men kjekt å sjå at mange kjem seg ut på tur!

Slik kjem du deg på Viafjellet:
Frå Førde sentrum køyrer du i retning Vie/Vieåsen. I staden for å svinge opp til byggjefeltet i Vieåsen, køyrer ein rett fram i retning Soleide. Rett før Soleide, er det ein tømmervelteplass der ein kan parkere. Turen er merka med skilt herifrå, og det er tydeleg sti. Det er også mogeleg å gå frå toppen av byggjefeltet i Vieåsen (Rennekleiva) eller frå Flugedalen. Dersom du tar ut eit kartutsnitt (t.d. på terrengkartet på http://www.ut.no/) vil du sjå dei ulike stiane der:


Eg har merka ruta eg gjekk frå Soleide
Turen er også omtala i Opptur Sogn og Fjordane. 
Du kan rekne med 1 - 1 1/2 time opp, noko kortare ned att. Frå Soleide er det ganske jamn og fin stigning, så det er lett å gå fort eller småspringe om du har lyst til det.

Frå varden på Viafjellet er det flott utsyn over Førde. Her må vere fantastisk fint å sitje i solnedgang!Eg hadde ikkje med meg anna kamera enn mobilen, og eg fekk sola midt i mot, så det var ikkje så lett å ta bilete. Men her er nokre få glimt frå turen i alle fall:  

Hafstadfjellet med Storehesten og Heilefjellmassivet i bakgrunnen

Utsikt over Førde (i motlys)

God skiltmerking....

.......og tydeleg sti


mandag 18. juni 2012

Underveis....


Utsikt frå Laukelandshesten i Dalsfjorden

Jeg er underveis
på fjellets sti.
Dagen er min,
jeg har nok av tid...
Grønnkledde daler,
alt er meg kjært..
Vidda den lever,
og livet er nært...

Jeg ser Skarvet i nord,
det er langt å gå..
Hjertet det banker,
ja..livet er nå..
Det anger av sommer,
hør vindens sus..
Jeg lengter til Lågen...
til elvas brus...

Jeg er en vandrer
på livets vei...
mot nye mål
over fjell og hei..
Sløs ikke bort
den tiden du får,
husk...livet det er
den veien du går...

Helge Haakenstad

Helge Haakenstad (f. 1945) og oppvokst på Nordbråten gård innerst i Maridalen ved Oslo. Han er forstkandidat fra Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås. Forfatteren har i alle år vore oppteken av friluftsliv, fiske og vår unike skog- og fjellnatur. Han har skrive fleire bøker om bygdefolket sitt liv og historie, og vore ein av drivkreftene bkak Kulturminnevandringane i Maridalen. Diktet over står i boka: "Hardangervidda - til lågens kilder.."- innlånt frå biblioteket av min kjære Steffen, som likte boka så godt at han måtte betale straffeporto for sein innlevering...;)

torsdag 14. juni 2012

Tur til Norskehesten - majestetiske Alden (460 moh)

Eg var nyleg så heldig at eg fekk høve til ein tur på Alden i lag med gode kollegaer. Eg har vore der ein gong før, men dette er ein tur som ein burde tatt minst ein gong i året! Alden byr på spektukalær utsikt i alle retningar: øyriket Værlandet og Bulandet i vest, Kinnaklova og dei andre øyane utanfor Florø i nord, store delar av ytre Sogn og Sunnfjord i sør og aust med bl.a. Lihesten, Storehesten, Blegja og Atløy.

Øya Alden stig nærmast loddrett opp av havet med sine 481 meter og har med den karakteristiske forma vore eit kjent seglingsmerke i lange tider. Namnet "Norskehesten" kjem av den karakteristiske forma, og spesielt frå sør ser ein hesteryggen mellom Yste- og Instenova. I godt ver er øya synleg meit enn 100 km til havs. Det er framleis ein mann som bur på øya.

Turskildring:
Øya Alden ligg heilt vest i Sunnfjord, mellom øyane Atløy og Værlandet. For å kome til Alden er du derfor avhengig av båtskyss.

Kartutsnitt frå ut.no
Turen er merka, og allereie ved kaia er det skilt som viser veg. Ein går opp til garden, der stien og oppstigninga byrjar. Det er smal, men tydeleg sti, og det er noko bratt dei første 300 høgdemetera. Det kan sjå noko luftig ut når ein ser oppover, emn det er heilt trygt å gå. Når ein kjem opp på platået (ved ca. 300 moh), flatar det ut og i lett terreng kjem ein kjem raskt opp til varden på Instenova.

Turen passar for alle som er van med å gå i ulendt terreng, og ein reknar om lag 1,5 time til toppen. Vi brukte ca. 1 time opp i roleg, jamn gange. Turen ned att gjer du unna på under ein time. Fin tur som også passar for små barn, men pass på at dei ikkje går for langt ut på kanten når dei er ved varden! Sjølve varden ligg 20 meter inne på platået, så det er ikkje noko problem sjølv om du er redd for høgder.

Om sommaren er det mange som overnattar i telt på Alden, og får med seg sola som går ned i havet i vest og ein tidleg soloppgang i aust.

Alden ligg og ventar på oss :)
Værlandet med Høgekletten - Bulandet lengst vest

Vi ser ned att til båten


Vi var kjempeheldige med været denne dagen og hadde blå himmel og nærast vindstille på toppen. Men det var litt disig, så det var ikkje så lett å ta dei gode bileta over den flotte utsikta! Vel nede att ved båten, avrunda vi turen med eit friskt bad i sjøen!

Ellers så var ein del av opphaldet vårt på Værlandet Kro der vi m.a. fekk servert nydeleg hjortegryte. På kroa har dei også ein tv-skjerm der det er "livesending" frå eit ørnereir, og vi var så heldige at vi fekk sjå ørna mate ungen sin:


onsdag 13. juni 2012

Med Barnas Turlag til Eikåsnipa (826 moh)

Det har vore ein del turaktivitet dei siste dagane, og då blir det gjerne mindre tid og overskot til å blogge... men no kjem ei oppdatering frå ein av turane :) Laurdag var det tur med Barnas Turlag til Eikåsnipa (826 moh). Steffen skulle vere turleiar, så då måtte sjølvsagt heile familien ut på tur!

Det var lettskya vær, og det var mange som ville vere med på tur denne dagen - heile 27 ungar og 19 vaksne! Veldig kjekt at så mange nyttar seg av tilbodet om å gå på tur med turlaget! Fleire hadde vore på Eikåsnipa før, men for mange var dette første turen dit. Eg tippar det ikkje blir den siste! Turen opp til Eikåsnipa frå Førdesida er mykje nytta, og mange har denne som ein av sine favorittar i nærområdet.
Kartutsnitt frå ut.no (klikk for større bilete)
Turen startar i Flugedalen, ved Kvamme i Angedalen innafor Førde. Vegen opp i Flugedalen er bomveg, så ha med 30 kr i bomavgift. Rett før du kjem til øvste garden er det god parkering og her startar også stien opp til Eikåsnipa. Stien er tydeleg, så det er lett å finne fram. Etter 45 minutters gange +/-, kjem du til Kvamsbakkestøylen, og rett ovanfor ligg Kvamsbakkevatnet. Der er det mogeleg å prøve fiskelukka.

Vi tok ein rast ved stølane. Her renn det også godt med vatn som du kan fylle drikkeflaska med. Når du er komen til stølane, er du omtrent halvvegs. Dei fleste i turfølgjet vart med vidare, men nokre få var fornøgde med å ha kome seg til stølen.

Frå stølen og vidare opp til nipa, er det jamn stigning. Einskilde plassar kan det vere litt vått og gjørmete i terrenget, så det kan vere greitt å gå med fjellsko. Det vart meir vinterleg når vi kom opp i høgda, og det låg framleis nokre snøfonner det siste stykket før varden. Men det var ein godt nedtrakka sti i snøen. Det ligg framleis mykje snø i fjella innover Angedalen og Jølster, så det vert sein vår/sommar i fjellet i år. Vi fekk også nokre få regndråpar på oss, men heldigvis så stoppa det med det.

Frå Eikåsnipa er det flott utsikt mot Førde og Jølster. Du kan også kome til Eikåsnipa frå Jølstersida, ved å starte frå Eikås. Denne turen er omtala i Opptur Sogn og Fjordane. Nokre bilete frå turen (tatt av Steffen):

Vi startar i Flugedalen

Ivrige ungar på veg opp :)


Kvamsbakkestøylen


Kvamsbakkevatnet

Storehesten og Heilevangsstaurane - framleis mykje snø i fjellet!

Det er faktisk første gang heile familien var på tur med Barnas Turlag, men det var veldig, veldig kjekt. Vi kosa oss, møtte kjentfolk og Sanna Oliva gjekk mykje av turen sjølv, men fekk kvile seg litt i bæremeis innimellom. Er også imponert over kor flinke mange ungar er til å gå! Indre Sunnfjord Turlag har lagt ut fleire bilete frå turen her.

Etter turen var det for vår del å reise rett til Svidalsneset på Jølster, der Cøliakiforeninga i Sogn og Fjordane arrangerte grilling, og kunne by på glutenfrie pølser, lomper, pølsebrød m.m. Godt tiltak og kjekt å møte andre med cøliaki i familien. Søndag vart det årets første familietur til Jonstadstølen i lag med nokre vener. Godt å vere i gong med stølssesongen att! Måndag var eg på Alden, men det skal du få høyre meir om i eit anna blogginnlegg:)

Ellers så registrerer eg at talet besøkjande på bloggen min er stadig aukande - noko som kanskje har med å gjere at eg har oppdatert flittigare dei siste månadane....:) Men eg har fått veldig mange munnlege tilbakemelding frå personar som har vore inne og lese. Veldig kjekt er det også med dei som legg igjen ein kommentar! Fleire melder om at dei har fått turtips gjennom bloggen, og vi har også tipsa mange om turar når vi har snakka med dei. Blant anna så kan vi nemne at vi veit om 5 personar som har tatt turen opp på Skålefjellet i Stavang etter at vi har snakka om den - 4 av dei var endatil på turen same dag... ;) Artig at vi kan vere til inspirasjon for at andre kan kome seg på tur!

fredag 8. juni 2012

"Stein på stein på stein" - på Bygdeheia (280 moh)


Då vi var på hytta for snart 3 veker sidan, hadde vi oss også ein flott tur på Bygdeheia (280 moh) ved Fure og Våge, ytterst i Dalsfjorden. Med sine knappe 300 høgdemeter er det ingen stor topp, men den gjev likevel flott utsikt sidan det ikkje er nokon høgare toppar i nærleiken. Meir kjent turmål i dette området er Einingsfjellet, men eg vil absolutt anbefale å ta turen til Bygdeheia som eit alternativt turmål - ikkje minst for variasjonen sin del. Det er også ein tur som eignar seg godt for små born frå 4 år og oppover (dersom dei skal gå heile turen sjølv). Vår 3-åring gjekk ein god del av turen sjølv, sat i bæremeis på den tyngste stigninga, men då det flata meir ut, gjekk ho ivrig av garde. Einskilde plassar er det litt myrete terreng, der det er lagt ut steinar å gå på, så då gjekk vi "stein, på stein, på stein"... :). Ein blir god til å finne motivasjonsfaktorar når ein går på tur med små born! Elles er det ein godt tilrettelagt og tydeleg sti, med fleire skilt undervegs.

Her er vi på veg oppover, etter å ha gjort unna den verste stigninga:
Det meste av stigning er den første halvtimen av turen. Vel framme på første høgda, står det ein rastebenk. Her er det fint å stoppe for å nye utsikta og få seg litt energipåfyll før ein går vidare:

Vi koooooosar oss!!!
 Siste del av turen er prega av at ein går relativt flatt, i litt vidde-aktig terreng. Her er det fint for ungane å springe av garde - "frå stein til stein til stein"! Turen opp tar totalt sett ca. 1 time i roleg gange.

Slik finn du fram til Bygdeheia:
På veg utover ytterste delen av sørsida av Dalsfjorden, køyrer du forbi Hellevik og Fure. Du tar så vidare i retning Korssund, men i krysset ved Våge, tar du til venstre mot Folkestad. Rett etter den skarpaste svingen mellom Våge og Folkestad (ut på neset før det svingar inn igjen), startar stien. Ingen skilting eller tydeleg parkering, men det er plass å parkere i veggrøfta. Det er eit gjerde som sperrar starten av stien (kvifor....?), men går du litt oppover langs steingarden finn du ein stad der du kan klatre over. Stien er tydeleg frå starten av, og etterkvart finn du også god merking og fleire skilt som viser ulike turmål du kan gå/nå.

Eg trur det kan vere ein merka sti som startar litt nærare Folkestad, for etter å ha gått eit kort stykke, kjem det ein annan sti til møtes. Dette er kanskje det "rette" startpunktet, men vi har i alle fall starta turane våre på det punktet som eg har teikna inn i kartet:


Kartutsnitta er henta frå http://www.ut.no/
Det er også mogeleg å gå turen til Bygdeheia frå skogsvegen på Furset (sjå kartet). Denne stien skal også vere merka. Vi har gått her ein gong for mange år sidan, og i alle fall før det vart merka. Men veit du kva retning du skal gå i, så finn du alltids fram. Her er ope landskap, så det skal litt til å gå seg vekk så lenge det ikkje er tåke.

Mykje flott å sjå i alle retningar:
Alden dukkar som vanleg opp frå havet

Vakre Atløyna!

Vi ser innover mot Heilebergmassivet i Dale og Heilefjellet i Førdefjorden


Lutelandet

Einingsfjellet