torsdag 31. mai 2012

Dalemannsvegen - ein gamal ferdselsveg!

2. pinsedag gjekk vi ein gamal ferdselsveg mellom Eikeland og Senneset - den såkalla "Dalemannsvegen". Når folk frå Viksdalen skulle til Vadheim i gamal tid, tok dei gjerne denne vegen over dalføret ved Eikeland-stølen for å komme fram.
Eit av sela på Eikelandstølen - vi ser Klungeren i bakgrunnen
Skildring av turen:
Turen startar ved garden Bakkane på Eikeland (forklaringa på startpunktet er henta frå ruteskildringa for Årnesholten): På Sande tar du av til rv. 610 i retning Eldalsosen. Etter knappe 4 km, ta til høgre ved skilt merka Kirkeli og køyr ytterlegare to kilometer til gardane på Eikeland. På høgre sida av vegen ligg gardstunet Bakkane. Der startar turen; først på grasgrodd tømmerveg, som du følgjer til endes. Vidare går du på tydeleg sti langs høgre sida av elva oppover i sørleg retning mot høgdedraget vest for Årnesholten. Etter ein halvtimes gange kjem du til Eikelandsstølen (ca. 450 moh).


Frå Eikelandstølen held stien fram i same retning opp mot brekka ovanfor stølen. Stien går på venstre sida av grova opp mot brekka, der terrenget flatar ut. Like etter deler stien seg i to. Går du rett fram, kjem du over til Senneset. Stien er tydeleg eit godt stykke, før den forsvinn litt i det meir myrete terrenget. Men held du retninga mot Senneset, vil du etter ei stund kome inn på traktorvegen. Med vegen gir ruta seg sjølv, og du følgjer denne ned til Senneset.

Sidan du endar opp ein annan plass enn der du starta, så må du enten ha nokon til å hente deg eller køyrt ein bil på plass sjølv, eller gå den same vegen attende til startpunktet...

Samla turtid: 2-3 timar.

Kartutsnitt (ut.no) med innteikna rute 
Ved startpunktet, på garden Bakkane, vil du truleg møte på nokre lamaer som går og beitar. No for tida er det også ein liten lamababy der. Der er også nokre små koppelam, fleire høner, kattar og kaniner. Veldig kjekt for ungane!
Bilete av lamaene (lånt frå fjaler.origo.no)

Vi har nett starta turen og ser ned att til Eikeland

Eikelandstølen med Kjelstadnakken i bakgrunnen


Ein merkestein som viser kor grensene går


Vi skimtar Vadheimsfjorden

Gaular Sogelag arrangerte tur over denne ferdselsvegen i august 2011. Bilete og reportasje frå turen ser du her.  
Published with Blogger-droid v2.0.4

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Eg vert veldig glad om du har lyst til å leggje igjen ein kommentar når du har vore innom bloggen min! Og kom gjerne med spørsmål om turar og turmål :)!