tirsdag 27. mars 2012

Idyllisk langs gamlevegen Sande - Hauken
Kartutsnitt frå ut.no - ruta er markert med raud linje

25.03.12: Sanna Oliva er snart 3 år og tyngda av henne merkast godt når vi har ho i bæremeisa. Så no er det på tide at ho i stadig større grad går på eigne bein når vi er på tur. Derfor må vi også finne turmål som er eigna for små føter. Denne søndagen vart det ikkje noko fjelltur, men vi valte i staden å gå gamlevegen mellom Sande (i Gaular) og Hauken, og så vidare langs bilvegen heim til mine foreldre på Eikeland. Eg har gått her før, men turen var ny for dei andre i familien.

 
Vi køyrde til Sande sentrum, tok til venstre rett etter Spar-butikken, forbi Sande skule og Sande barnehage, og parkerte ved enden av byggjefeltet på sørsida av Gaula. Vi starta då på Johannesbakke, som det heiter på kartet, og gjekk på fin skogsveg til Selstad bru. Denne delen av turen er også ein del av ein Folkesti som Nasjonalforeninga for folkehelse står bak. Her er det også mogeleg å trille med barnevogn.I staden for å halde fram på folkestien ved Selstad bru, tok vi til høgre og fortsatte forbi gardane på Selstad. Etter Selstad forlet du elva, og tar inn på skogsveg til Hauken. Skogsvegen er fin å gå, men i litt for dårleg stand til at det eignar seg med barnevogn. For dei som likar å sykle, så er det relativt uproblematisk. Litt usikker på distansen frå Sande til Hauken, men vil tippe at det er om lag 3 km. Sanna Oliva var truttig og gjekk heile vegen. 


Sanna Oliva fann seg ein trestubbe - og vi kosar oss alle saman!
Rett før gardane på Hauken, tok vi ein pause og åt litt mat – matpausane er eit viktig og naudsynt høgdepunkt på turane for Sanna Oliva J! Ho lærte seg eit nytt ord denne dagen – "trestubbe" – og fann ein fin ein å sitje på medan vi åt.

Ved Hauken kom vi inn på bilveg, og gjekk vidare ca. 2 km til Eikeland. Ei populær rute er også å gå bilvegen ned att til Sande, men vi var så heldige at vi hadde ferdig middag som venta på Eikeland. Turen er fin å gå med små barn, og eit godt alternativ om ein ynskjer å kome seg ut i litt skogsluft utan å måtte gå dei store motbakkane.
Eksotiske dyr på Selstad

Dagen starta med litt skyer og skodde langt ned i fjella, men etter kvart vart det finare og finare vær, og det vart ein nydeleg ettermiddag med strålande sol. Så medan ungane sov og leika på tunet, gjekk eg og Steffen oss også ein rask tur på skogsvegen i Bjørkeholten.
Utsikt frå Bjørkeholten - Eikeland og Nesavatnet

søndag 25. mars 2012

Ta i bruk Russenes friluftsområde!

Informasjonstavle ved startpunktet

24.03.12: Når sola viser seg frå skyfri himmel her på Vestlandet, så har vi eigentleg ikkje så mykje anna val enn å kome oss ut på tur! Slike dagar må nyttast, og medan mange tar siste innspurt i skisesongen, så oppsøkjer vi "fotvandrarar" aller helst våren. Då må vi fort ut til kysten, og denne gongen valte vi også å halde oss heilt nede ved fjorden - nemleg på friluftsområdet på Russenes, ved Ålesundet ute i Førdefjorden.

I 1985 kjøpte Staten 95 da av området på Russenes og gjorde det om til friluftsområde. Området går frå Engelneset til Bukkeneset, og omfattar svaberg, lune vikar og furuskog. Her er det godt eigna for fisking, grilling og teltovernatting. Dessverre er dette området alt for lite brukt - vi møter i alle fall svært sjeldan andre folk når vi er på tur her! Og utan redsle for å tru at det blir den store folkevandringa uansett, så vil eg absolutt tilrå blogglesarar å ta turen hit!

Det er merka stiar for fotturar, og langs stiane finn du fleire tematavler om kulturhistorie, vegetasjon og dyreliv. Det er lagt til rette med rasteplassar og grillplassar. Ved parkeringsplassen er det også laga til ein utedo.  
"Astri" ligg ved land og ventar på neste ferd på fjorden :)
Slik kjem du til Russenes:
Frå Naustdal sentrum køyrer du vestover langs Førdefjorden i retning Stavang. Når du kjem til Helle, ser du to skilt: eitt merka Helle 2 km og eitt merka Friluftsområde 8 km. Her svingar du til venstre og køyrer vidare om lag så langt vegen går. Det er laga til god parkeringsplass og informasjonstavle på venstre side av vegen. Frå Russeneset ser du rett over fjorden til Kvammen og rett på Heilebergmassivet. Du ser også over mot Vevring. 
Utsikt mot Blegja


Kart over området med merka stiar (utsnitt frå informasjonstavla)
Vi rasta ved Engelneset - her ligg det restar av ein gamal husmannsplass oppkalla etter husmannen Engel. Vi storkosa oss i sola, hadde med pølser på termos og kaffi til oss "voksene" som Sanna Oliva kallar oss. Eit fin plass for teltovernatting, grilling og flotte berg å fiske frå. Vi observerte fleire båtar på veg inn og ut Førdefjorden, så båtlivet er også i full gong for mange. På veg attende til parkeringsplassen, gjekk vi stien om Bjørnstineset og Straumsneset.


Mykje spanande å utforske for små føter!


To små kosar seg på tur i sola!
Posted by Picasa

torsdag 15. mars 2012

Eit lite vårteikn...

Våren er på veg, men ikkje alle vårteikn er like velkomne... Denne karen møtte vi då vi gjekk på tur Vie - Soleide - Brulandsfossen.