lørdag 24. september 2011

Logg for (fjell)turar

Sidan 2000 har eg ført logg over fjellturane mine. Første året var det berre nokre få turar, men etter kvart har det blitt mange turar å halde styr på J. Loggen fungerer som ei god hugseliste, eg kan raskt gå attende og sjekke kor tid vi var på den og den turen, og ikkje minst er loggen nesten som ei slags dagbok. For saman med mange av turane, hugsar eg også andre detaljar om tida før og etter turen: "Å ja, det var den ferien då vi ar der…… den var den helga då….".
Og blir det spørsmål om korleis været var det året, kan eg t.d. gå attende og sjå at: "Jo, i oktober 2005 var det nokre helgar med strålande sol for då gjekk vi både på Lihesten og Storehesten to helgar etterkvarandre og kunne gå i shorts og bikinioverdel delar av turen". Samstundes hugsar eg at den dagen vi var på Lihesten, så var vi på Olav Stedje-konsert på Tønna i Bygstad same kveld. Eg dreiv nemleg og ringte og fekk tak i billettar undervegs på turen J.

Loggen har eg utvikla undervegs, men er svært enkel. Eg nummerer turane fortløpande utover året, set inn dato, kryssar av for om det er første gongen eg har gått denne turen, kvar turen gjekk, kven eg var saman med og eventuell særskilde ting/hendingar knytt til turen.

I tillegg har eg ein eigen post for særskilde småturar – turar som ikkje nødvendigvis er ein fjelltur, men som t.d. er ein god "oppoverbakke"-tur eller tilrettelagde stiar/turvegar.

Her er eit utdrag frå årets fjell-logg slik at du kan sjå korleis den ser ut:


Malen må du gjerne kopiere om du har lyst til å ta i bruk turlogg sjølv, eller eg kan gjerne sende den om du gir meg ein kommentar med epostadresse. Tar også gjerne imot tips til andre måtar å føre logg på! :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Eg vert veldig glad om du har lyst til å leggje igjen ein kommentar når du har vore innom bloggen min! Og kom gjerne med spørsmål om turar og turmål :)!