onsdag 26. januar 2011

Fjellvandring av Ivar Ringdal

Visste vi alt om vegen
vi skulle vandre på
då fanst det inga spaning meir
ved dette å stå opp og gå.

Vona om større utsyn
styrkte vår unge fot
jamvel om utenkte bakkar
tidt bar oss tungt imot.

Og nådde vi eingong målet
og stod på toppen ein dag
då såg vi tusen toppar
ikring oss av same slag.

Dit hadde andre vandra
med høge hugmål som vi,
men alle så laut vi ned att
til bygda vi budde i.

Der stod ein plog og venta
vår hand, som roleg og stø
laut styre han slik at lendet
gav gromold for gode frø.

Sunt var det enn å stige
ein gong når vår hug var heil
mot høgda og hauste lærdom
av stega vi stolt steig feil.

Men våga vi aldri spranget
ut frå vår stovedør
då sat vi mot kveldsbel valne
og krafsa i sløkte glør.


Lyrikaren Ivar Ringdal (1915-1983) var frå Hellesylt på Sunnmøre, og arbeidde til dagleg som småbrukar i heimbygda. Diktet "Fjellvandring" er henta frå diktsamlinga "Lyng i steinurd" som kom ut i 1975 (Fonna forlag).

tirsdag 18. januar 2011

Små kvardagsgleder :)

I forrige veke låg det ein pakke i posten adressert til Sanna Oliva, og med Fjaler helselag som avsender. Vi rekna først med at det var farmor som hadde tatt lodd på henne i samband med basar, lotteri e.l. Men der tok vi feil. I brevet som følgde med pakken, sto det:

Du har vunne premie for å ha gått folkestien frå Lammetunsvegen. Du har gått 24.03.10. Gratulerer!

Og premien var ei flott hovudlykt!
Kjekt at det var jenta vår som vann, og vi foreldre var vel minst like oppglødde for presangen som ho var :) - det er dette som er små kvardagsgleder!

Turen gjekk Sanna Oliva i lag med pappa og farmor då dei var på hytta på Kjøsneset nokre dagar. Eller gjekk og gjekk.... det rette er vel å seie at ho blei trilla, men med på turen var ho i alle fall. Lammetun og Korssund er flotte turområde for trilling med barnevogn, så det kan vi verkeleg tilrå. Prøvde å søkje på nettet etter litt informasjon om løypene, men det var dessverre lite å finne. I Korssundet er det også tilrettelagt ei Nordsjøløype. Meir om desse løypene, kan du lese her.

mandag 17. januar 2011

Tradisjonstur til Lægestølen (326 moh)

Vi har etterkvart utvikla ein tradisjon med å gå på Lægestølen i romjula og nyårshelga, og det manglar noko i juleferien om vi ikkje får dette til. Denne jula fekk eg meg tur på Lægestølen både 30. desember-10 og 1. nyttårsdag -11. Stølen ligg rett ovanfor barndomsheimen til Steffen, og var ein tur han gjekk titt og ofte då han var ung. Som speidarar, hadde dei også den gongen tilgang til å bruke selet på stølen. Dessverre er dette selet no i ferd med å falle saman. Turen til Lægestølen kan du stort sett gå til fots heile året, og er det kome ein del snø, så er det som regel noko som har trakka veg til deg oppover likevel.

Vi var litt spente på snømengdene, så vi hadde tatt med oss trugene i sekken den 30. Men dei var det ikkje behov for. Med laus og lett snø, var det lett å stige oppover sjølv om det ikkje var trakka spor til oss. 1. nyårsdag var det kome noko meir snø i høgda, men også då gjekk det veldig greitt å ta seg fram. Men som de ser på bileta, var det store snømengder på taket, og vi prøvde å få ned noko av det for at det ikkje skulle bli for tungt.

Mine svigerforeldre la i starten av 2009 ut bok og postkasse på stølen, slik at dei som tar turen kan skrive seg inn i boka både med namn og dato, men gjerne også ei lita helsing. Vi har inntrykk av at det er ein del som brukar turen som trimtur, og var derfor litt spente på kor mange som nyttar stien. 1. nyttårsdag i 2010 hadde eg ei lita "vareteljing" på kor mange som hadde signert i boka i løpet av året. Det var 483 stk (med atterhald om litt feilmargin på grunn av rask teljing!).

Tradisjonen med "vareteljing" må eg jo sjølvsagt halde ved like, og status for 2010 vart 533 signaturar (+ 1 som var der den siste dagen i året). Nokre er svært flittige brukarar av turmålet og går der nærmast dagleg i periodar, medan andre er litt meir sporadiske besøkarar - slik som oss!

Vi startar turen øvst i Skyttarkvia som ligg ved Sunnfjord folkehøgskule (Solvang) i Førde. Det er god sti og tydeleg sti, og det er også T-merka rute frå startpunktet opp til stølen og vidare til Flatastølen og til Førdsnipa. Ved å gå inn på kartutsnitt på www.ut.no, kan de sjå stien merka av på kartet (sjå nedanfor). Veldig mange startar også turen frå Grovene - denne stien kan du også sjå innteikna på kartet. Om du ikkje direkte spring på vegen oppover, så må du rekne med ein 30 - 45 minuttars gange alt etter form og føreforhold. På grunn av skogen, så byr ikkje sjølve stølen på den store utsikta, men den er likevel litt "trolsk" der den brått dukkar opp midt i skogen. Stien oppover har imidlertid nokre flotte utsiktspunkt - og kanskje enda fleire om du vel stien frå Grovene.