mandag 17. august 2009

Mine 5 kvardagsfavoritt - fjell

Eg er av dei som likar å oppsøkje stadig nye fjell- og turområde, og mitt favorittfjell er til ei kvar tid nokon av dei fjelltoppane eg enno ikkje har vore på. Likevel er det nokre fjellturar som eg gjerne går på mange gonger, og som nesten er eit "must" å vere på minst èin gong kvart år. Desse toppane kallar eg "kvardagsfavoritt-fjell".

Min definisjon av eit "kvardagsfavoritt-fjell" er ein fjelltopp du kan rekke å gå på etter at du er ferdig på jobb. Kva som då er eit "kvardagsfavoritt-fjell" vil både avhenge av kor ein bur, kva oppleving/tilknyting ein har til fjellet og ikkje minst kva fjelltoppar ein har vore på.
For å kome inn i kategorien "kvardagsfavoritt-fjell", så må turane såleis oppfylle følgjande vilkår (mellom anna):
  • dei må liggje i noko lunde nær avstand frå heimen
  • gangtid opp til toppen bør vere +/- 1 time
  • fjelltoppen må by på storslagen utsikt (ikkje nødvendigvis berre frå toppen, men også undervegs)
Om eg skal liste om 5 fjell som per i dag er mine favorittar, vert det følgjande:
  1. Steinkorsen (762 moh), Naustdal kommune
  2. Hatlesetnipa (583 moh), Flora kommune
  3. Smådalsnipa (930 moh), Naustdal kommune (sjå vinterbilete frå Steinkorsen her)
  4. Årnesholten (765 moh), Gaular kommune (sjå også dette innlegget)
  5. Eikåsnipa (826 moh), Førde kommune
...og eg kunne ramsa opp fleire, men dette er nokre utvalde favorittar. Dei ulike turmåla skal eg skildre i komande innlegg, og det er absolutt fjellturar du bør ta om du ikkje har vore der.
Legg gjerne igjen ein kommentar som kva som er ditt favorittfjell :)

fredag 7. august 2009

Eikelandsstølen - på heimlege trakter :)

I går var tante Mari barnevakt på formiddagen, og eg fekk med dermed ein trimtur på Hornnesstølen etter gamalt. Så reiste vi på overnatting på Eikeland, noko som medførte at eg også i formiddag kunne ordne meg med barnevakt slik at eg kunne ta meg ein liten tur på stølen "heime": Eikelandsstølen.

Eikeland ligg 6 km aust for Sande i retning Viksdalen, og på sørsida av Hestadfjorden, og er plassen der eg har vakse opp. I tilknyting til garden ligg Eikelandsfossen:


Eikelansfossen er ein av dei største fossane i Gaularvassdraget, med fall høgde på 15 meter. Og gjennomsnittleg vassføring i Juli månad på 75 m3/sek og i Januar 16 m3/sek.
Eikelandsfossen ligg i enden på Hestadfjorden og er godt merka frå vegen, det er også laga ein parkeringsplass med sti ned til fossen. Gaularvassdraget vart varig verna i 1993,etter mange års strid (
henta frå http://www.hestagrend.no/).

Men tilbake til stølsturen:

Turen startar på nabogarden, kalla "Bakkane". Den tyngste stigninga er i starten opp til ein kryssar elva, deretter er det lett og jamn stigning. Med litt tempo, gjer du unna turen på under ein halvtime, men i meir moderat gange kan du nok rekne ca. 45 min. Det er skogsveg i starten, som så går over til ein tydeleg sti. Stien forsvinn litt i dei siste myrane, men du er då komen så langt at du ser stølen, og då er det berre å gå strake vegen opp.
Vel framme på stølen, var det ei flott dame som helste på meg i eitt av selsvindauga, og eg helste tilbake via mobilkameraet:

På stølen står det i dag 2 stølshus, og du får flott utsikt mot Skudalen og Kjelstadnakken:Om du ynskjer ein lengre tur, kan du gå vidare opp på Årnesholten (765 moh). Her er det ikkje alltid like tydeleg sti, så om du ikkje er van med å finne fram i fjellet på eiga hand, kan det vere greitt å gå turen med kjentfolk første gongen. På toppen er det flott utsikt - det vert hevda at du kan sjå 7 kyrkjesogn på godværsdagar.

Rausjødalen - DNT-hytte og Europas første fellesmeieri nord for Alpane.Fredag 31. juli var vi innom den 3. DNT-hytta på turen vår. Rett nok har det vore bilveg heilt fram til alle hyttene, men det er no likevel kjekt å ta turen innom - ikkje minst for å finne ut om det er ein aktuell plass å kome tilbake til for faktisk å gå på fjelltur :) Og eit flott turmål med berre ein times gange frå hytta, er Rausjøpiggen 1305 moh (biletet). Det vart ikkje noko fjelltur på oss denne gongen, både fordi det var regn og skodde, men det er jo også avgrensa kva turar vi kan ta Sanna Oliva med på enno.


For å kome til Rausjødalen tar du av frå Tynset og køyrer i retnng Brydalen. Når du tar av, rett før tettstaden Brydalen, er det 13 km på grusveg innover fjellet (mrk: det er bomveg). Det er ikkje å tilrå å køyre med altfor store bilar innover, for sjølv om vegen i seg sjølv ikkje var så ille, så var det få utkøyrsler for møtande trafikk. Og det kan jo bli ganske drygt å måtte rygge 5-6 kilometer... Det gjekk heldigvis greitt for oss i bubilen - vi slapp å møte bilar. Men det var faktisk ganske bra med turistar som tok vegen opp dit, så risikoen for møtande trafikk er definitivt til stades!


Klikk her for DNT sin eigen omtale av hytta, tilkomst og turmogelegheiter.


Noko anna spanande med Rausjødalen, er at rett ved DNT-hytta ligg Europa sitt første fellesmeieri nord for alpane. Her blei det laga sveitserost allereie i 1856. I dag er bygningen restaurert, og husar eit spanande meierimuseum og ein triveleg kafè. I tillegg er det eit nyopna galleri, og det er laga nautrstiar for barn og det er også høve til å få helse på "Dei tre bukkene bruse", Høne-Pøne, Hane-Pane, kaniner og den lille kalven som ikkje ville teljast. Det er også mogeleg å få ri på ein liten shetlandsponny.
Dei har opent kvar dag frå byrjinga av juli til byrjinga av august. Sjå også Rausjødalen sine eigne heimesider.

tirsdag 4. august 2009

DNT-hytte nr. 2: Kårvatn


Frå Todalen køyrde vi vidare innover dalen, 7 km, for å kome til Kårvatn. Kårvatn gard har gitt husly for turistar i over hundre år, og fjella omkransar garden i alle himmelretningar. Turmogelegheitane er mange.

Litt fakta:
Til Kårvatn er det heilårsveg, og området er også verd eit besøk på vinterstid. Vertskapet bur på Kårvatn heile året. DNT har, gjennom Trondheim Turistforeining (TT), ei sjølvbetjeningshytte på garden. Hytta vert kalla for "Målastua". Du ser hytta til venstre på biletet. Hovudhuset på garden ser du til høgre. I tillegg til DNT-hytta, er det mogelegheit for å leige leilegheit og hytter for kortare eller lengre tidsrom. På garden er det overnattingskapasitet på vel 30 sengeplassar, i tillegg til hyttene dei har for leige.

"Målastua" blir drive på ein litt annan måte enn dei tradisjonelle sjølvbetjeningshyttene. Vertskapet på garden sørgjer for at dei som kjem får kjøpt eit større utval matvarer, og eit godt utval i drikke. Hytta har både straum og innlagt vatn.

Turmogelegheiter:
Kårvatn er ideell for barnefamiliar, først og fremst sidan det er bilveg heilt fram. Nærområda rundt garden byr på mange opplevingar for borna. Om hausten er det mykje bær og sopp, og om sommaren er det gode mogelegheiter for bading og fiske. Ein kan gå tur til Naustådalssetra eller til Gammelseterdalen. Berre ein halvtimes gange frå garden ligg Nauståfossen. Kulpen ved foten av fossen kan brukast til bading, og det er også mogeleg å gå bak fossen der det finnast eit større rom under berghammarane.

Kårvatn er også knytt til rutenettet i Trollheimen, og det er merka ruter til Trollheimshytta og til Innerdalen. Det er elles fleire andre flotte dagturar som ein kan ta frå hytta.

Avstandar:
Kårvatn ligg 2,5 mil frå Sunndalsøra på RV 671. Frå Trondheim er avstanden 15 mil, frå Molde vel 10 mil og frå Kristiansund knapt 10.

Sjå www.kaarvatn.no for kontaktinformasjon.

På Kårvatn var det absolutt koseleg, og ikkje minst ein fredens plass. Også denne hytta litt i utkanten av rutenettet i Trollheimen, men det såg likevel ut til å vere bra med fjellfolk som fann vegen hit.

lørdag 1. august 2009

På besøk i DNT-hytte: Todalshytta


Onsdag 29. Juli-09 tok vi ein avstikkar frå Surnadal på vegen vår austover, og køyrde i staden sørover i retning Sunndalsøra. Målet vårt var Todalen og inn til ein stad som heiter Kårvatn. Todalen er kjent for å ha det reinaste og klåraste vatnet i heile landet.

Vel framme i Todalen, oppdaga vi at det låg ei turlagshytte tilhøyrande Kristiansund og Nordmøre turistforening (KNT): Todalshytta. Så den måtte vi sjølvsagt inspisere. Det vart for øvrig Sanna Oliva sitt første besøk på ei DNT-hytte!

Todalshytta ligg berre 50 m.o.h. Den er betjent frå midten av juni til 1. September. Ellers er det eit ubetjent kvarter med 4 senger i Isbua der du kjem deg inn med DNT-nøkkel. Hytta har elles 32 senger på to- og tresengs rom. Og det er bilveg heilt fram.

Todalshytta er knytt til rutenettet i Trollheimen via Innerdalen eller Kårvatn/Trollheimshytta. Du kan t.d. gå ein tur gjennom Bjøråskaret over til Innerdalen, og tilbake til Todalen gjennom Snekkardalen neste dag. Eller kan du velje mellom utallige dagsturar, og ha hytta som base.

Er du fiskeinteressert, er det mange mogelegheiter i alle fjellvatna og -elvane, eller du kan prøve å få storfangst i elva Toåa som renn like nedanfor hytta.

Om du likar blomar, så er det kort veg til Svinviks arboretum der m.a. meir enn 200 ulike rododendronsortar står i full blomst i mai-juni. Hytta ligg elles på ein svært så fredeleg stad, så det er ein god plass å finne roen på!

Todalshytta har absolutt sitt særpreg, og vart opprinneleg bygd av engelskmannen Ethelbert Lort-Phillips - ein velståande engelskmann og ivrig sportsfiskar. Den vart brukt til å gje laksefiskarane standsmessig losji og forpleining på byrjinga av 1900-talet. Under krigen vart hytta brukt av tyskarane, og i 1947 vart hytta kjøpt av KNT.